Volanie zeme a volanie chudobných už viac nepočká (Centrum solidarity v Bratislave) | Slovenská katolícka charita


Volanie zeme a volanie chudobných už viac nepočká (Centrum solidarity v Bratislave)

pridal: charita | dátum: 23. júla 2020 | kategória: Aktuality

Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastú? Bratislavská arcidiecézna charita, inšpirovaná aj myšlienkami pápeža Františka, mení Centrum solidarity na miesto pre komunitné stretávanie sa, rozvoj zodpovednej pomoci a ďalšie akcie podporujúce úctu k stvorenstvu.

Ešte nedávno Sklad, dnes Centrum solidarity

Prvých návštevníkov centrum oficiálne privítalo začiatkom roka na akcii vzájomnej výmeny SWAP, ktorá prebehla v spolupráci s Rodinnou zónou bez peňazí v Petržalke. Cieľom akcie bolo napomôcť vytváraniu nových vzťahov a budovaniu komunity, v ktorej si žiadni susedia nie sú vzdialení ani cudzí. Názov “SWAP” už s obľubou skloňuje čoraz viac ľudí. A o to sme sa snažili aj my. Aby sme pritiahli čo najviac návštevníkov a predstavili pestrosť možností, ktoré sa vynoria, akonáhle sa stretnú priestor a vôľa dobrých ľudí. Na prvú akciu Centra solidarity ste mohli priniesť vlastné oblečenie, ktoré ste už nepotrebovali, a na oplátku si vziať čokoľvek, čo vás zaujalo. Účasť presiahla očakávania, čo nás len utvrdilo v tom, že týmto smerom sa v rámci centra ako Charita chceme uberať.

Nechceme byť zberným miestom a skladom nepotrebných vecí, ktoré už nepomáhajú ani ľuďom v núdzi. Naopak, máme odvážne vízie a ambíciu prepožičať priestor niečomu, čo má zmysel z pohľadu komunity i životného prostredia. Centrum otvárame vzájomným stretnutiam aj sociálnej pomoci, osamelým rodičom, mamám na materskej, seniorom a ľuďom bez domova. Chceme dať veciam druhú šancu k úžitku. Spájať sa s potrebami farských charít aj iných organizácií a vzdelávať komunitu aj ľudí v núdzi.

Pomoc môže mať tvár dobrej zodpovednosti k planéte

V charite je pre nás nesmierne dôležité viesť ľudí k ekologickejšiemu prístupu darovávania a používania vecí. Keď konáte s pomyslením na dobro planéty, prebúdza to vo vás myšlienku, ako zdieľať a ako sa podeliť. V centre plánujeme prednášky na enviromentálnu tému či workshopy upcyklácie, teda premeny oblečenia. Záujem evidujeme aj zo strany škôl, ktoré chcú svojich žiakov do centra privádzať na interaktívne exkurzie.

„Obnovujem moju naliehavú výzvu odpovedať na ekologickú krízu. Volanie zeme a volanie chudobných už viac nepočká. Chráňme tvorstvo, dar nášho dobrého Boha Stvoriteľa.“

– slová pápeža Františka pri príležitosti piateho roku od vydania encykliky Laudato si´-

Po mesiacoch obmedzení je Centrum solidarity opäť otvorené.

Je miestom stretnutí, vzájomnej podpory a v týchto mesiacoch aj zberným miestom pre Zbierku školských pomôcok a informačným miestom pre registráciu do projektu Pošli tašku.

Štandardné otváracie hodiny centra:
Utorok: 12:00 -16:00
Streda: 12:00 – 16:00
Piatok: 12:00 – 16:00


„BUĎ POCHVÁLENÝ, môj Pane,“ spieval svätý František z Assisi. V tomto krásnom chválospeve nám pripomínal, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí: „Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru, matku zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu.“
– Chválospev stvorenia; Fonti Francescane (FF), 263 –