Vyhlásenie k Svetovému dňu OSN proti obchodovaniu s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Vyhlásenie k Svetovému dňu OSN proti obchodovaniu s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 30. júla 2014 | kategória: Aktuality

foto: kampaň Blue Heart

VIEDEŇ. 30. Júla 2014 – (OSN). Neprejde ani jeden deň, kedy by sa neobjavili nové správy o ženách, mužoch a deťoch, ktorí boli predaní do novodobého otroctva; nútení pracovať v dielňach, na poliach a verejných domoch, skrytí pred pohľadom v najbohatších i najchudobnejších krajinách sveta. Obchodovanie s ľuďmi zneužíva sen miliónov ľudí túžiacich po lepšom živote pre seba a svoje deti. Obchodníci nemilosrdne kradnú túto nádej a premieňajú ľudí na tovar, ktorý sa stáva súčasťou ich zákerných obchodných aktivít a ktorý sa aj napriek nášmu úsiliu naďalej beztrestne rozmáha.

Dnešný deň, 30 júla 2014, slávime historicky prvý Svetový deň OSN proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento deň má za cieľ zvýšiť povedomie o situácii obetí obchodovania s ľuďmi a pomôcť podporovať a chrániť ich práva. Je to tiež možnosť vyjadriť našu solidaritu s najzraniteľnejšími a záväzok vrátiť týmto obetiam to najvzácnejšie čo im bolo ukradnuté: nádej. Pretože pravdou je, že tento boj sme ešte zďaleka nevyhrali.

Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu vstúpil do platnosti pred 10timi rokmi. Od vtedy sme veľa dosiahli. V roku 2003 trestne postihovala obchodovanie s ľuďmi legislatíva menej ako polovice všetkých krajín na svete. V súčasnosti je to viac ako 90% krajín. Jednako, legislatíva nie je vždy v súlade s Protokolom a nepokrýva všetky formy obchodovania s ľuďmi a ich obete. Dôsledkom toho stále existujú miliardy ľudí, ktorým nie je poskytovaná adekvátna ochrana a zostávajú zraniteľní a ponechaní sami na seba. Dokonca aj keď sa podarí schváliť novú legislatívu, napokon zlyháva implementácia. Počet zaznamenaných odsúdení za zločin OSĽ v celosvetovom meradle ostáva od roku 2007 extrémne nízky.

Nadchádzajúca Globálna správa OSN o obchodovaní s ľuďmi ukazuje, že 15% krajín nezaznamenalo v rokoch 2010 až 2012 ani jediné odsúdenie, zatiaľ čo 25% krajín zaznamenalo jeden až desať rozsudkov. Tieto informácie sú znepokojujúce, pretože odsudzujúci rozsudok nie len že zabezpečuje prevzatie zodpovednosti páchateľov za spáchané zločiny, ale tiež vysiela dôležitý signál ďalším páchateľom, že ich činy nebudú tolerované. Ďalším faktom je skutočnosť, že čoraz viac identifikovaných obetí tvoria deti, prevažne dievčatá mladšie ako 18 rokov.

My všetci môžeme prispieť k boju proti obchodovaniu s ľuďmi. Kľúčom je informovanosť, pretože hoci je OSĽ medzinárodný zločin, je to tiež zločin, ktorý sa deje v našich susedstvách a miestnych komunitách. Väčšina odsúdených páchateľov – náborárov, prevádzačov a vykorisťovateľov pochádza z rovnakej krajiny ako ich obete, alebo sú príslušníkmi cieľových krajín, čiže krajín, kde obete dovezú a následne vykorisťujú. Hoci dochádza k prekročeniu hraníc, krajiny pôvodu a cieľové krajiny sa zväčša nachádzajú v tom istom regióne. Chcel by som povzbudiť a vyzvať všetkých aby urobili a poskytli všetko čo môžu.

Zastavme sa dnes na chvíľu a zamyslime sa nad neutešenými osudmi trpiacich obetí obchodu s ľuďmi. Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi nám pripomína, že potrebujeme viac informovanosti, vzdelania, školení a odhodlania vnímať a zastaviť to, čo sa deje priamo pred našimi očami.

Vyhlásenie výkonného riaditeľa UNODC Yury Fedotov k Svetovému dňu OSN proti obchodovaniu s ľuďmi