Výmena skúsenosti ako aj návšteva zariadení - to všetko sme zažili na Malte | Slovenská katolícka charita


Výmena skúsenosti ako aj návšteva zariadení – to všetko sme zažili na Malte

pridal: charita | dátum: 9. októbra 2023 | kategória: Aktuality

Caritas Europa, vedúca európska katolícka charitatívna organizácia, nedávno zorganizovala úspešné Fundraising a Komunikačné Fórum v krásnom prostredí Valletty na Malte. Cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností medzi rôznymi členskými organizáciami Caritas Europa a poskytnúť pohľad na najlepšie postupy v oblasti fundraisingu a komunikácie.

Vzdelávanie a Výmena Názorov:

Účastníci z viac než dvadsiatich európskych krajín sa zišli v maltskej metropole, aby sa zúčastnili diskusií, prednášok a interaktívnych workshopov. Zúčastnení odborníci zdieľali svoje poznatky o najnovších trendoch v fundraisingu, spoločenskej zodpovednosti podnikov a efektívnych komunikačných stratégiách. Diskusie sa sústredili na to, ako lepšie zapájať darcov, vytvárať dlhodobé vzťahy a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti charitatívnej práce.

Návšteva Zariadení pre Ľudí so Závislosťami:

Jedným z vrcholov podujatia bola návšteva zariadení pre ľudí so závislosťami, ktorým sa venuje Caritas Malta. Účastníci mali jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s praktickými aspektmi práce v teréne. Videli, ako tieto zariadenia menia životy prostredníctvom terapeutickej pomoci, vzdelávania a podpory, čím poskytujú dôležitú službu tým, ktorí bojujú so závislosťami.

Inovatívne Prístupy k Fundraisingu:

Diskutovalo sa aj o nových a inovatívnych prístupoch k fundraisingu. Účastníci zdieľali príbehy úspechu o online kampaniach a využívaní sociálnych médií na získavanie finančných prostriedkov. Bolo zdôraznené, že efektívne využívanie digitálnych nástrojov môže mať významný vplyv na úspech charitatívnych projektov.

Toto Fundraising a Komunikačné Fórum vytvorilo dôležitý priestor pre výmenu názorov a nápadov medzi organizáciami zaoberajúcimi sa charitatívnou činnosťou v celej Európe. Ich záväzok zlepšovať životné podmienky ľudí v núdzi je príkladom toho, ako silná a jednotná komunita môže mať pozitívny vplyv na svet. Budúcnosť charitatívnej práce v Európe bude v znamení inovácií, solidarity a spolupráce.