Výnos Pôstnej krabičky pre Afriku prekonal 100-tisíc eur | Slovenská katolícka charita


Výnos Pôstnej krabičky pre Afriku prekonal 100-tisíc eur

pridal: wp-dev | dátum: 27. mája 2014 | kategória: Aktuality

Tretí ročník verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorú na začiatku pôstneho obdobia spustila Slovenská katolícka charita (SKCH), sa blíži ku koncu. Do zbierky sa zapojili tisícky ľudí na celom Slovensku a jej výnos k 20. máju 2014 predstavuje 104 936€. Pôstna krabička sa tak stala súčasťou stoviek slovenských domácností a jedným zo symbolov pôstu.

„Sme veľmi vďační a dojatí zo záujmu ľudí, ktorí prejavili solidaritu s deťmi v Ugande, kde už tretí rok bojujeme proti chudobe a vírusu HIV. Aj tohtoročný výnos zbierky použijeme na prevádzku a ďalšiu výstavbu nášho Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a ďalšie projekty v Ugande,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

V súčasnosti SKCH v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pomáha už 23 sirotám, ktoré v ňom našli nový domov a všetky sú, žiaľ, HIV pozitívne. Ďalších 53 detí navštevuje škôlku, ktorú Charita postavila pre deti z okolia a už viac ako 140 detí je zaradených do projektu Adopcia na diaľku®, ktoré deťom zabezpečuje bezplatné vzdelanie, školské pomôcky, uniformy a iné potrebné veci.

Vďaka tohtoročnej Pôstnej krabičke pre Afriku sa centrum rozrastie o dom pre chlapcov, ktorý poskytne útočisko chorým chlapcom z okolia, ktorí stratili rodičov a ich príbuzní sa o nich nedokážu postarať. Charita už začala s jeho výstavbou. V máji do Ugandy vycestujú dvaja dobrovoľníci zo Slovenska, ktorí sa budú venovať deťom a pomôžu pri prevádzke centra.

„Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým farnostiam, spoločenstvám, ale aj jednotlivcom, ktorí nám každoročne pri zbierke pomáhajú, ale aj všetkým, ktorí naše projekty a pomoc vo svete podporujú duchovne či finančne ,“ uzavrel Radovan Gumulák. Viac informácií o centre a pomoci SKCH v Ugande nájdete na stránke www.charita.sk.