Výstava Nádej pre Indiu sa presunula do Skalice | Slovenská katolícka charita


Výstava Nádej pre Indiu sa presunula do Skalice

pridal: wp-dev | dátum: 6. októbra 2011 | kategória: Aktuality

Putovnú výstavu projektu Adopcia na diaľku s názvom Nádej pre Indiu si môžete do 28.10.2011 pozrieť v priestoroch Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Spolu s rektorom a ďalšími zástupcami školy sme ju slávnostne otvorili 5. októbra za prítomnosti študentov i médií.

Pán rektor Prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. spomenul prítomným význam zapojenia sa školy do projektu Adopcie na diaľku, kedy sa samotná škola stala adoptívnym rodičom chlapčeka z Indie a už s radosťou sledujú je rast a študijné výsledky cez korešpondeciu. Pán rektor vyslovil víziu, že do budúcna by bol rád, ak by škola sa stala adoptívnym rodičom celej triedy detí, ktoré by bez takejto podpory nikdy nemohli študovať a splniť si tak svoje sny.

Po otvorení výstavy nasledovalo spoločné premietanie dokumentárneho filmu Nádej pre Indiu a následne bola slávnosť ukončená malým občerstvením v priestoroch školského pubu.

SKCH týmto ďakuje za spoluprácu Mgr. Renáte Baníkovej, PhD., vedúcej Centra marketingu a rozvoja SEVŠ v Skalici, ktoré sa svojou iniciatívou a snahou pričinila o to, že táto výstava sa môže momentálne prezentovať práve na tejto vysokej škole.

Veríme, že študenti a ďalší návštevníci si odnesú z výstavy najmä jej hlavnú myšlienku a to:

Na pomoc nikdy nie je ďaleko,

Byť blízko nikdy nie je neskoro.