Výstava - ZMENA KLÍMY SA MA NETÝKA. NAOZAJ? | Slovenská katolícka charita


Výstava – ZMENA KLÍMY SA MA NETÝKA. NAOZAJ?

pridal: wp-dev | dátum: 25. novembra 2010 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyvíja snahu o klimatickú spravodlivosť a vyzýva k vedomej spoluzodpovednosti každého človeka aj formou pripravovanej náučno-vzdelávacej výstavy s tematikou klimatických zmien s dopadom na Subsaharskú Afriku. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 29.11.2010 o 11.00 hod. v centrálnom priestore bratislavského Auparku pod záštitou ministra životného prostredia Ing. Józsefa Nagya. Príhovor bude mať riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ing. Eva Kolesárová a generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák.

Výstava je súčasťou projektu rozvojového vzdelávania , ktorý realizuje SKCH v rokoch 2010-2012, zameraného na klimatické zmeny s názvom „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“ s podtitulom „Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na Subsaharskú Afriku.“ Slávnostné otvorenie výstavy bude moderovať Bibiana Ondrejková a sprevádzané bude koncertom Kapucínov. Občerstvenie bude pripravené vo forme bioproduktov.

Cieľom výstavy je informovať verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi, upriamiť pozornosť ľudí na rozvojové otázky a vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v Afrike. Práve tam musia najchudobnejšie skupiny obyvateľstva čoraz častejšie čeliť opakujúcim sa vlnám horúčav, sucha a zmenám dažďových cyklov, dôsledkom ktorých sú aj nízke úrody, šírenie nákazlivých chorôb, nedostatok nezávadnej vody a pod.

Výstava má putovný charakter a navštívi spolu 8 miest na celom Slovensku za účelom čo najvyššej informovanosti ľudí o tejto problematike. Obsahuje 12 panelov rozdelených podľa jednotlivých tematických okruhov, ktoré vysvetľujú dopad a riziká klimatických zmien formou fotografií, deskriptívnych mapiek a textov. Výstava ponúka príležitosť najmä pre deti a mládež, žiakov i študentov škôl dozvedieť sa o tom, aký vplyv má ich správanie na zdravie planéty, že ich skutky môžu niečo zmeniť a svojou zodpovednosťou za vlastné konanie môžu prispieť k riešeniu klimatických zmien.

Pretože každý z nás nesie rovnakú zodpovednosť za prostredie i za ľudí, ktorí sú jeho súčasťou.

Projekt realizujú Slovenská katolícka charita v spolupráci s Caritas Slovenia s podporou EK a SlovakAid.