Výťažok zo zbierky Hlinený dukát 2023 pomôže charite financovať služby pre núdznych | Slovenská katolícka charita


Výťažok zo zbierky Hlinený dukát 2023 pomôže charite financovať služby pre núdznych

pridal: charita | dátum: 12. januára 2024 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita sa rozhodla popri vianočnej online zbierke zameranej na podporu svojej činnosti zorganizovať zbierku v 35 slovenských mestách. Jej prvý ročník sa uskutočnil 12. decembra a zapojili sa do nej desiatky zamestnancov a dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných škôl, s ktorými sa mohli ľudia stretnúť na ulici, námestiach či v nákupných strediskách. „Naša organizácia sa aj takýmto spôsobom snažila priblížiť verejnosti svoju činnosť zameranú na pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách,“ vysvetľuje generálny sekretár charity Miroslav Dzurech.

Pre názov zbierky si charita vybrala pomenovanie charitného projektu Hlinený dukát, ktorý pomáha najmä ľuďom bez domova. Zámerom charity je však Hlinený dukát dostať do povedomia ako symbol solidarity a pomoci s ľuďmi v núdzi vo všeobecnosti. Charita prostredníctvom svojich služieb a zariadení na celom Slovensku pomáha totiž aj deťom, seniorom a zdravotne znevýhodneným, o ktorých sa nemá, kto postarať.

„Mnohí ľudia, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, sa cítia osamelo a sú odkázaní sami na seba. Či už trpia v dôsledku finančnej tiesne, majú zdravotné znevýhodnenie, sú po rozvode alebo im zomrel príbuzný. Okrem reálnej finančnej, materiálnej pomoci alebo pomoci vo forme sociálneho poradenstva sa s nimi charita snaží vybudovať dôverný vzťah, aby sa už viac necítili osamelo,“ hovorí ďalej generálny sekretár.

Suma 77-tisíc eur, ktorá sa podarilo v zbierke vyzbierať, sa preto prerozdelí na činnosť jednotlivých diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charít na Slovensku, aby mohli priamo v regióne byť oporou pre tých, ktorí ich pomoc, opateru či starostlivosť potrebujú. Použijú sa tak na ďalšie zabezpečenie sociálnych či zdravotných služieb alebo fungovanie rozličných pobytových zariadení. Vďaka svojej sieti pomoci charita ročne dokáže poskytnúť pomoc pre viac ako 66-tisíc ľudí. 

„Ďakujeme každému, kto do zbierky prispel či už menšou alebo väčšou sumou. Pre nás je to znamenie, že ľuďom stále záleží na tom, ako sa majú druhí a uvedomujú si potrebu im pomáhať,“ dodal na margo zbierky generálny sekretár.