Vyzdvihnúť dôležitosť humanitárnej pomoci vo svete kampaňou „I was Here“ | Slovenská katolícka charita


Vyzdvihnúť dôležitosť humanitárnej pomoci vo svete kampaňou „I was Here“

pridal: wp-dev | dátum: 19. augusta 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: humanitárne pracovníčky SKCH

Ešte niekoľko rokov potrvá, kým sa na Haiti či do Ugandy budú hrnúť európski turisti a turistky. Dôvody sú jednoduché: dôsledky prírodných katastrof či spoločenských konfliktov sa odstraňujú ťažko, krajiny sa spamätávajú pomaly. Humanitárni pracovníci a pracovníčky často nasadzujú počas misií v rozvojových krajinách vlastné životy. Minimálne v Medzinárodný humanitárny deň (19. august) si títo ľudia zaslúžia uznanie. Aj Slovenská katolícka charita (SKCH) vyzdvihuje prácu svojich terénnych pracovníčok v zahraničí.

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa aktívne hlási k oslave a upozorňovaniu na význam Svetového humanitárneho dňa. Slovenská verejnosť tak môže aspoň raz v roku (19. augusta) zaostriť na prácu a poslanie humanitárnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí zasahujú v čase prírodných katastrof, ale aj vojnových konfliktov.

Konkrétna forma humanitárnej pomoci a spolupráce

Najviac medializovaná a slovenským obyvateľstvom podporovaná bola pomoc SKCH na Haiti (od roku 2010 až dodnes) či v Japonsku v roku 2011 – po živelných pohromách. V krajinách východnej Afriky charita aktívne pomáhala v roku 2011 aj tento rok – vďaka výnosu z verejnej zbierky na pomoc africkým krajinám, zasiahnutým hladomorom.

V Ugande (v okolí Adjumani) sa zároveň realizuje dostavba sirotinca pre HIV/AIDS postihnuté siroty vďaka výnosu z tohtoročnej pôstno-krabičkovej kampane, v Keni (v obvode Sigowet v okrese Kericho) ide o dvojročný projekt rozvojovej spolupráce so zámerom zlepšiť potravinovú bezpečnosť, prístup k bezpečnej vode, ako i zdravotný stav komunít, financovaný z prostriedkov SlovakAid.

SKCH začala svoju misiu na Haiti v roku 2010 a po dvoch rokoch od ničivého zemetrasenia neprestáva pomáhať pri obnove zničenej krajiny. Naposledy v apríli za prítomnosti zástupkyne SKCH na Haiti – Evy Zelinovej otvorila sirotinec a centrum Alta Visita pre deti s telesným postihnutým z oblasti Riviere Froide.Momentálne dobrovoľníci charity pracujú na dostavbe prívodu bezpečnej vody pre tamojších chlapcov a dievčatá. V danej oblasti pôsobí Kongregácia malých sestier sv. Terézie, ktorá pre Slovensko zabezpečuje aj projekt ADOPCIA NA DIAĽKU®. Tento projekt podpory vzdelávania s dlhoročnou tradíciou plánuje SKCH v roku 2013 rozšíriť aj na Ugandu.

Dostavba centra pre HIV-pozitívne siroty podľa plánu

Uganda je momentálne zmietaná epidémiou – nebezpečnou infekčnou chorobou ebola, ako aj panikou obyvateľstva. Miesto nákazy v regióne Kibaale je vzdialené sedem hodín cesty autom od mesta Adjumani, kde realizuje SKCH svoju misiu. Podľa laickej misionárky a pracovníčky charity Margity Kačányiovej dostavba centra pre HIV-pozitívne siroty z okolia Adjumani prebieha podľa plánu: „Priestory pre deti, pre personál aj zahraničných dobrovoľníkov sú vymaľované, dokončujeme strechu. Ešte domy omietnuť a vsadiť okná, dokúpiť hospodárske zvieratá na nový pozemok a centrum môžeme otvoriť.“

Detí, ktoré budúdo centra prijaté, však bude omnoho viac, ako charita plánovala na začiatku projektu – takmer každú rodinu totiž postihol vírus HIV a ochorenie AIDS.„V našej oblasti sme ebolu nespozorovali, ale zato ťažká malária nás postihla už dvakrát v tomto roku – keďže v období dažďov sa vyroja nové typy komárov, ktoré nákazu prenášajú. Takéto ochorenie nás však nesmie zlomiť vo viere a snahe pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu,“ dodáva terénna pracovníčka charity Margita Kačányiová, ktorá v minulosti pôsobila aj na misiách v Keni či Južnom Sudáne.

Charity povzbudzujú ľudí v konaní dobrých skutkov

„Najlepšou príležitosťou, kedy možno verejne vysloviť uznanie a poukázať na dôležitosť práce našich humanitárnych pracovníčok, je práve Medzinárodný humanitárny deň. Bez finančnej podpory a aktívnehoindividuálnehodarcovstva slovenského obyvateľstva by sme tak rýchlo nedokázali pomáhať ľuďom (a najmä bezbranným deťom), postihnutým zemetrasením na Haiti či hladomorom a ochorením AIDS v Ugande,“ vysvetľuje generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Slovenská katolícka charita, ako členská organizácia Caritas internationalis, sa pridala k úsiliu Organizácie spojených národov a svetových humanitárnych organizácií – zapojiť čo najviac ľudí do globálnej kampane „I was Here” (viac na: http://whd-iwashere.org). V Medzinárodný humanitárny deň miliarda ľudí spolu s hlasom a tvárou kampane – speváčkou Beyoncé zašle svetu prostredníctvom sociálnych sietí najväčší odkaz v histórii – odkaz nádeje. Takto možno zvyšovať povedomie o dôležitosti humanitárnej pomoci vo svete, zároveň sa zamyslieť nad príčinami a dôsledkami humanitárnej krízy, ako aj podporiť ľudí v konaní dobrých skutkov a pomáhaní núdznymv reálnom živote.