Význam Guldanovej výstavy a Skladu solidarity vyzdvihli slovenské osobnosti | Slovenská katolícka charita


Význam Guldanovej výstavy a Skladu solidarity vyzdvihli slovenské osobnosti

pridal: wp-dev | dátum: 31. augusta 2012 | kategória: Aktuality

Text: Božena Baluchová, Foto: SKCH

Sklad solidarity v bratislavskej Petržalke dokázal v horúce augustové popoludnie pritiahnuť pozornosť desiatok uvedomelých Slovákov a Sloveniek. Počas vernisáže výstavy 12 obrazov – 12 exodov výtvarníka Fera Guldana sa v tomto špecifickom priestore stretli podporovatelia a podporovateľky charity, ako aj rešpektované slovenské osobnosti – aby sa vyjadrili k téme slovenských vyhnanstiev.

Výtvarník Fero Guldan spolu so spoluautorom konceptu výstavy – Miroslavom Pollákom (plnomocnencom vlády SR pre rómske komunity) predostreli Slovensku veľmi ambiciózny projekt. Rozhodli sa prepojiť výtvarné umenie a problematiku (ne)dodržiavania ľudských práv, a to v podobe vyhnanstiev v slovenskom historickom kontexte. Verejnosť si mohla pozrieť výsledok tvorivého snaženia autorskej dvojice dňa 23. augusta 2012 v priestoroch Skladu solidarity Slovenskej katolíckej charity (SKCH) na Jasovskej 6 v bratislavskej Petržalke. Už názov Guldanovej výstavy: „XI.: Nevyženieš!“ ponúka slovenskej verejnosti niekoľko otázok a možných interpretácií. Súbor pozostáva z 12 obrazov – 12 exodov, zobrazujúcich slovenské vyhnanstvá v histórii Slovenska. Prvé vyhnanstvo prezentuje odchod Slovákov za prácou do USA, v ďalších obrazoch možno rozpoznať osudové osmičky v histórii Československa, neskôr Slovenska (1918, 1948 aj 1968), pričom nevynecháva ani obdobie dvoch svetových vojen, kolektivizácie, normalizácie a vyhnanstvo rehoľníkov z roku 1950, ale aj nedávnu minulosť – keď v roku 1990 začali na západ odchádzať Rómovia.

Na vernisáži prednieslo krátke príspevky na tému: „Ľudské práva: lesk a bieda tejto agendy – tu a teraz“ niekoľko verejne činných Slovákov a Sloveniek. Dané osobnosti majú k prezentovanej problematike blízko, no najmä patria medzi blízkych ľudí autora výstavy. Verejnosti sa prihovorili: prvá námestníčka primátora hl. m. SR Viera Kimerlingová a poslanec NR SR Jozef Mikloško. Vernisáže sa zúčastnil aj Miroslav Cipár a Egon Gál.Ferovi Guldanovi zagratulovali k výstave a na tému slovenských vyhnanstiev, ako aj Božích prikázaní sa vyjadrili Martin Bútora a Ľubomír Feldek.

Ľubica Zajacová z Úradu vlády SR prepojila význam odprezentovaných diel Fera Guldana s odkazom, ktorý uvedomelým Európanom, Slovákom priniesli pred 1 150 rokmi vierozvestci Cyril a Metod: „Dedičstvo Solúnskych bratov prispieva ku zmiereniu, k priateľskému spolunažívaniu a úcte k vnútornej dôstojnosti každého národa.“ Pani Zajacová pripomenula aj genius locci Skladu solidarity, kde sa vernisáž odohrala – lebo podporuje všetky spomenuté výnimočnosti slovenského národa.

Aj generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák vyzdvihol Guldanovu voľbu priestoru, kde sa vernisáž uskutočnila a kde výstava potrvá do konca augusta: „Sklad solidarity v bratislavskej Petržalke poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi a sociálne znevýhodneným osobám. Snažíme sa služby a poslanie Skladu solidarity predstaviť širšej verejnosti aj prostredníctvom tejto vernisáže. Guldanova výstava totiž práve v tomto špecifickom priestore upozorňuje na (ne)dodržiavanie ľudských práv, ale aj úlohu charity pri riešení tohto problému.“

Výstava je otvorená do 30. septembra 2012 (v Sklade solidarity, Jasovská 6, Bratislava)– utorok, streda, piatok, sobota od 10.00 – 15.00