Výzva na predkladanie cenových ponúk - Tlač časopisu charita | Slovenská katolícka charita


Výzva na predkladanie cenových ponúk – Tlač časopisu charita

pridal: wp-dev | dátum: 19. marca 2012 | kategória: Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

*

Predmet zákazky: Tlač časopisu Charita

Názov projektu: Bakhita,

Číslo projektu: SK 2010 EIF P1 P3 /1 IP, financovaného z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

– cenová ponuka v € (suma musí byť s DPH ako aj bez DPH)

– údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

– Obchodné meno uchádzača

– Adresa sídla

– IČO

– DIČ

– IČDPH

– Číslo účtu

– Bankové spojenie

– Zapísaná v obchodnom registri

– Kontaktná osoba

– Telefón

– Fax

– E-mail

– Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Tlač časopisu charita, 220×271, počet strán 24+4, papier vnútro 90g matný. obálka 135g matný, väzba V1. Náklad 5000 ks.

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 30. 9. 2011 na adresu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, alebo e-mailom na utecenci@charita.sk.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.