Vzácna návšteva a podpora pre SKCH od Slovenskej katolíckej misie v Londýne | Slovenská katolícka charita


Vzácna návšteva a podpora pre SKCH od Slovenskej katolíckej misie v Londýne

pridal: charita | dátum: 2. februára 2016 | kategória: Aktuality

V pondelok 1. februára 2016 navštívil SKCH v Bratislave Fr. Tibor Borovský, duchovný správca SCM v Londýne, ktorý pôsobí v Londýne už 6 rokov. Počas spoločného rozhovoru zo zástupcami charity spomenul fungovanie a činnosť SCM v Londýne. Poukázal na život veriacich ako aj špecifiká katolíckej misie v Londýne. Komunita SCM žije nielen bohoslužbami a náboženskými podujatiami, ale tiež starostlivo upevňuje a rozvíja vo všetkých mysliach a srdciach krajanov národné povedomie a národnú hrdosť, ako aj kultúrne, spoločenské, sociálne, vzdelávacie, športové a rodinné prostredie.

V rámci návštevy Fr. Tibor odovzdal generálnemu sekretárovi SKCH Mgr. Radovanovi Gumulákovi aj šek s finančnou podporou, ktorou sa SCM v Londýne rozhodla podporiť činnosť a projekty SKCH doma i v zahraničí. Finančné prostriedky pochádzajú z fundraisingu usporiadaného na sviatok sv. Mikuláša.

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) nadväzuje na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií vo viacerých krajinách Európy, ktoré sa v duchu kresťanskej viery a potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí stáli ich druhým domovom, alebo i útočiskom v rôznych životných situáciách a potrebách. SCM v Londýne patrí pod diecézu Westminster. Je súčasťou jednej z anglických farností, nakoľko doposiaľ nemá svoje vlastné priestory. Pastoračná starostlivosť zaha veriacich na území Veľkej Británie a Severného Írska. Súčasným sídlom SCM je kostol Our Lady of La Salette and St. Joseph na 14 Melior Street v Londýne.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým krajanom zo SCM v Londýne.