Vzácna návšteva z Rwandy | Slovenská katolícka charita


Vzácna návšteva z Rwandy

pridal: wp-dev | dátum: 1. augusta 2016 | kategória: Aktuality

V pondelok 25. júla 2016 navštívili Sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v Bratislave rwandský biskup Célestin Hakizimana a poľský pallotín Zbigniew Pawłowski, rektor Sanktuária Sedembolestnej Panny Márie v Kibeho. Oboch ich spája pôsobenie v rwandskom meste Kibeho, v ktorom SKCH v spolupráci s miestnou komunitou pallotínov prevádzkuje Kultúrne centrum sv. Vincenta z Palloti pre deti. Cieľom spoločného stretnutia zo zástupcami SKCH bolo zhodnotiť doterajšiu spoluprácu v meste Kibeho a dohodnúť sa na ďalších krokoch a možnostiach jej prehĺbenia tak, aby priniesla čo najefektívnejšiu pomoc ľuďom v núdzi.

Kultúrne centrum sv. Vincenta z Palloti pre deti vzniklo ako odpoveď na potrebu predškolského zariadenia pre deti zo sociálne slabších rodín. V Rwande sa od detí, ktoré prichádzajú do prvej triedy základnej školy, očakáva, že získajú základy čítania, počítania a písania už v škôlke. V prípade detí, ktorým rodičia nevedia zabezpečiť návštevu škôlky tak hrozí, že sa ocitnú v znevýhodnenej pozícii hneď v prvý deň školskej dochádzky. Všetky deti, ktoré centrum navštevujú boli vybraté na základe osobných návštev priamo v sociálne slabších rodinách. Tieto návštevy absolvovali okrem zástupcov pallotínov aj dobrovoľníci SKCH ktorí pôsobia priamo v centre a okrem animácie aktivít pre deti zodpovedajú aj za riadne fungovanie celého centra. SKCH plánuje aj naďalej vysielať do centra nových dobrovoľníkov. Prípadní záujemcovia o dobrovoľníctvo nájdu viac informácii na www.charita.sk.

Fungovanie Kultúrneho centra sv. Vincenta z Palloti pre deti, môžete podporiť prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.