Vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone | Slovenská katolícka charita


Vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone

pridal: wp-dev | dátum: 14. marca 2016 | kategória: Aktuality

foto: Alexandra Wey/Caritas Switzerland

Slovenská katolícka charita (“SKCH”) vďaka pomoci veriacich, ktorí podporili zbierku KBS, podporila okrem iných projektov, aj spoločný projekt svojich partnerov Caritas Austria, Catholic Relief Services, Caritas Lebanon Migrants Centre a Caritas Jordan. Tento projekt je zameraný na poskytnutie základného vzdelania pre deti utečencov, ktorí sa nachádzajú v susedných krajinách Sýrie a ktorým hrozí, že z nich vyrastie tzv. stratená generácia – čiže generácia mladých ľudí bez vzdelania, ktorí nebudú vedieť prispieť k stabilizácii blízkovýchodného regiónu.

Ozbrojený konflikt v Sýrii trvá už 6 rokov, pripravil o život už 250-tisíc ľudí a z krajiny vyhnal už takmer 5 miliónov jej obyvateľov. V Jordánsku a Libanone sa momentálne nachádza približne 2,3 milióna sýrskych detí a z nich 700-tisíc stále nemá prístup k základnému vzdelaniu. Generálny sekretár SKCH, Radovan Gumulák: „Cieľom Komplexného regionálneho vzdelávacieho programu, ktorý podporila aj SKCH, je poskytnúť deťom vo veku 3-15 rokov možnosť navštevovať škôlku alebo základnú školu, zabezpečiť im potrebné školské pomôcky a transport z a do školy a škôlky. Okrem školského a predškolského vzdelávania, je deťom poskytnuté poistenie a aj psychologické poradenstvo, ktoré im pomôže spracovať traumy, ktoré zažili na úteku zo svojich domovov.“ SKCH minulý rok podporila Komplexný regionálny vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a v Libanone sumou 50 000 Eur a ďalších 100 000 Eur plánuje poskytnúť v roku 2016. Aj vďaka slovenským veriacim tak môže viac ako 10-tisíc detí utečencov navštevovať základnú školu alebo škôlku, cítiť sa bezpečne napriek zložitej situácii v regióne a pripravovať sa na svoje poslanie v spoločnosti.

V prípade, že chcete pomôcť utečencom, verejnú zbierku je možné finančne podporiť ľubovoľným príspevkom na číslo účtu v tvare IBAN: SK93 1100 0000 0029 4546 3097 variabilný symbol 229 (utečenci v zahraničí bez geografického rozlíšenia) alebo variabilný symbol 230 (pomoc utečencom a ich integrácia na území SR).