Vzdelávací program projektu NICE | Slovenská katolícka charita


Vzdelávací program projektu NICE

pridal: charita | dátum: 11. januára 2023 | kategória: Projekt NICE

Vzdelávací program “Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie” sa organizuje v rámci medzinárodného projektu NICE, na Slovensku pod záštitou Slovenskej katolíckej charity v partnerstnerstve s ďalšími európskymi ogranizáciami, spolufinancovaného EU.

NICE kombinuje vzdelávanie, cirkulárnu ekonomiku a sociálnu inklúziu.  

V rámci vzdelávacieho programu sa záujemci zúčastnia šiestich dvojhodinových prednášok kde získajú viac informácií o enviromentálnych dopadoch fungovania toho čo tu máme teraz, teda lineárnej ekonomiky, akým spôsobom sa dá dosiahnuť zminimalizovanie odpadu v cirkulárnej ekonomike, a zainvolvovanie socálneho aspektu. 

Cieľom je osvojenie si schopností viesť vlastný projekt, teda projektový manažment, softskills ako komunikácia v skupine, s médiami, PR… 

Je to spolu šesť stretnutí, ktoré budú v rámci Západného Slovenska (Trnava, Bratislava, Nitra). Na osobné workshopy budú naväzovať online stretnutia s ambasádormi z ďalších krajín EU, kde si vymenia skúsenosti a vytvoria kontakty pre možnú budúcu spoluprácu. Po absolvovaní pravdaže každý účastník dostane certifikát “Ambasádor cirkulárnej ekonomiky a inklúzie”.

Dvaja z ambasádorov sa tiež zúčastnia trojdňového výjazdu do Talianska a Bulharska. 

Nakoniec majú participanti možnosť tieto nadobudnuté zručnosti použiť pri konkrétnom projekte, kde budú podporení Slovenskou katolíckou charitou. 

foto: www.dffe.gov.za/projectsprogrammes/greenskills/trainingandcourses