Vzdelávací program projektu NICE | Slovenská katolícka charita


Vzdelávací program projektu NICE

pridal: charita | dátum: 11. januára 2023 | kategória: Projekt NICE

Vzdelávací program “Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie” sa organizuje v rámci medzinárodného projektu NICE, na Slovensku pod záštitou Slovenskej katolíckej charity v partnerstve s ďalšími európskymi organizáciami, spolufinancovaného EU.

NICE kombinuje vzdelávanie, cirkulárnu ekonomiku a sociálnu inklúziu.  

V rámci vzdelávacieho programu sa záujemci zúčastnia šiestich dvojhodinových prednášok kde získajú viac informácií o enviromentálnych dopadoch fungovania toho čo tu máme teraz, teda lineárnej ekonomiky, akým spôsobom sa dá dosiahnuť zminimalizovanie odpadu v cirkulárnej ekonomike, a zainvolvovanie sociálneho aspektu. 

Cieľom je osvojenie si schopností viesť vlastný projekt, teda projektový manažment, softskills ako komunikácia v skupine, s médiami, PR… 

Je to spolu šesť stretnutí, ktoré budú v rámci Západného Slovenska (Trnava, Bratislava, Nitra). Na osobné workshopy budú nadväzovať online stretnutia s ambasádormi z ďalších krajín EU, kde si vymenia skúsenosti a vytvoria kontakty pre možnú budúcu spoluprácu. Po absolvovaní pravdaže každý účastník dostane certifikát “Ambasádor cirkulárnej ekonomiky a inklúzie”.

Dvaja z ambasádorov sa tiež zúčastnia trojdňového výjazdu do Talianska a Bulharska. 

Nakoniec majú participanti možnosť tieto nadobudnuté zručnosti použiť pri konkrétnom projekte, kde budú podporení Slovenskou katolíckou charitou. 

foto: www.dffe.gov.za/projectsprogrammes/greenskills/trainingandcourses

Záujemci o vzdelávací program “Staň sa ambasádorom cirkulárnej ekonomiky a inklúzie” – máte ešte možnosť prihlásiť sa do programu pred začiatkom 18.5. 2023. Prihlásiť sa môžete do 17.5. dopoludnia na emailovej adrese liskova@charita.sk.

Okrem budúcich ambasádorov pozývame ako širokú verejnosť, tak aj pracovníkov charity na prvé zo stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 18.5. a bude sa venovať téme životného cyklu produktu. Pri verejnosti, charitných zamestnancoch je možnosť vybrať si stretnutie, ktoré vás tematicky zaujme bez povinnosti zúčastniť sa celého programu. Prihlásiť sa môžete do 17.5. dopoludnia na emailovej adrese liskova@charita.sk

Miesto: Priestory SKCH na Kapitulskej 308/18 v Bratislave. 

Termíny a témy jednotlivých stretnutí vzdelávacieho programu:

18.5. 2023 17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Životný cyklus produktu (dopad výrobného procesu a odpadov na životné prostredie)

1.6. 2023 17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Konzum (ekologická stopa jednotlivca, trvalo udržateľné životné štýly, Zero Waste workshop)

15.6. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Cirkulárna ekonomika a inklúzia (princípy cirkulárnej ekonomiky a inklúzie, návrh projeku v oblasti cirkulárnej ekonomiky a inklúzie)

7.9. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Spolu pre cirkulárnu ekonomiku (možnosti  riešenia  diskriminácie, exklúzie)

25.9. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia)
Téma: Byť ambasádorom pre cirkulárnu ekonomiku (vízia, rola ambasádora, komunikačné techniky, storytelling)

5.10. 2023  17:00-19:00 ( môže nasledovať 30 min. exkurzia/spoločenské stretnutie)
Téma: Šírenie odkazu o cirkulárnej ekonomike a inklúzii, slávnostné ukončenie (marketingové a PR nástroje)

Prednášajúci: Lucia Lišková, Jana Urbanová, Petra Slezáková, Ján Košta.