Vznikla iniciatíva Spolu pre Etiópiu, vyzýva na urgentnú pomoc obetiam vojny | Slovenská katolícka charita


Vznikla iniciatíva Spolu pre Etiópiu, vyzýva na urgentnú pomoc obetiam vojny

pridal: charita | dátum: 6. apríla 2021 | kategória: Humanitárna pomoc

Slovenské mimovládne organizácie sa spojili vo výzve SPOLU PRE ETIÓPIU,  ktorá je reakciou na pretrvávajúcu humanitárnu krízu v severoetiópskom regióne Tigraj. Iniciatíva piatich  organizácií eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO, Slovenská katolícka  charita s podporou Platformy rozvojových organizácii – Ambrela má za cieľ vyzbierať finančné prostriedky a podporiť humanitárne aktivity, ktoré budú predstavovať priamu pomoc obyvateľom zasiahnutých  vojnovým konfliktom. 

“Sme presvedčení, že okrem urgentnej humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou v regióne Tigraj, je  dôležité, aby sa medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenska zasadilo za okamžité zastavenie bojov, nasto lenie mieru a dodržiavanie ľudských práv, aby ľudia mohli žiť v bezpečí a dôstojne a mohlo sa čo najskôr začať  s obnovou regiónu,” uvádza iniciatíva Spolu pre Etiópiu v spoločnom stanovisku. 

Prispieť na pomoc obyvateľom Tigraja možno darom prostredníctvom darovacích stránok jednotlivých  organizácií zverejnených na stránke iniciatívy www.spolupreetiopiu.sk v období od 22.3. do 16.4.2021. 

Aktuálna situácia v regióne Tigraj 

Počet priamych obetí na životoch civilného obyvateľstva je aktuálne nejasný, v prevažnej miere sa udáva  v stovkách obetí. Znepokojujúce sú najmä informácie o vojenských zločinoch voči civilistom, ktoré najnovšie  prinášajú niektoré medzinárodné investigačné tímy. Ako následok bojov a násilia sú ľudia v obavách o holý  život nútení utekať zo svojich domovov, často bez prístupu k potravinám, pitnej vode, liekom a bez  bezpečného úkrytu pred hroziacim násilím. Na úteku sú rodiny s deťmi. Ľudia sa stávajú presídlencami vo  vlastnej krajine, masovo hľadajú útočisko vo veľkých mestách. Desaťtisíce ľudí ušli aj do susedného Sudánu.  OSN odhaduje že v aktuálnej humanitárnej kríze potrebuje pomoc 4,5 milióna ľudí. V regióne sa množia  obavy z vypuknutia hladomoru i z rýchleho komunitného šírenia koronavírusu, pretože sa ľudia vo veľkom  hromadia v provizórnych táboroch bez čistej vody a zdravotníckych zariadení. 

Pozadie konfliktu v Tigraj 

Dlhodobé napätie medzi federálnou vládou v Addis Abeba a regionálnou tigrajskou správou pod vedením  Ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) vyvrcholilo v septembri 2020, keď sa v etiópskom regióne Tigraj  napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby. Po útoku na vojenskú základňu federálnej vlády  oznámil etiópsky premiér Abiy Ahmed 4. novembra 2020 začiatok vojenskej operácie proti jednotkám TPLF  a už 28. novembra deklaroval víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami. TPLF však vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v bojoch, ktoré v tejto oblasti stále pokračujú. V konflikte začali operovať aj eritrejské vojská.  Situáciu komplikujú nejasné informácie, prerušované komunikačné siete a obmedzený prístup humanitárnej  pomoci pre civilistov do konflitného regiónu. 

Ako môže spoločná iniciatíva zo Slovenska pomôcť 

Zástupcovia iniciatívy vyzývajú slovenskú verejnosť zapojiť sa do humanitárnej pomoci formou finančného  daru. Vyzbierané finančné prostriedky budú účelovo viazané na podporu pre ľudí zasiahnutých konfliktom.  Použijú sa na financovanie humanitárnej pomoci prostredníctvom dlhoročne overených lokálnych partnerov  pôsobiacich v regióne Tigraj, najmä vo forme zabezpečenia: potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických  potrieb, základných potrieb (ako sú prikrývky, prístrešky a iné). Ďalej pôjde o poskytovanie posttraumatickej  a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších činností v prospech ľudských obetí vojenského konfliktu.

Kto bude humanitárnu pomoc realizovať 

V rámci spoločnej výzvy budú konkrétnu pomoc ľuďom v kríze realizovať dvaja lokálni partneri. Jedným z nich  je Kongregácia dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje  s Dobrou novinou i s Mary’s Meals. Druhým je charitatívna organizácia Tearfund, projektový partner  Nadácie Integra. Vďaka miestnym partnerstvám dokáže spoločná iniciatíva zabezpečiť efektívnu a adresnú  pomoc priamo v konfliktnej oblasti, konkrétne v Mekelle, hlavnom meste regiónu Tigraj a jeho širšom okolí.