Vzťahy so zahraničím | Slovenská katolícka charita

Vzťahy so zahraničím

SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít. Všetky sú spojené v konfederácii Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme. Hoci vo svojej štruktúre sú odlišné, vykonávajú rovnaké poslanie: šírenie sociálnej spravodlivosti a solidarity. Charita sa snaží zlepšovať kvalitu medziľudských vzťahov a života praktickým príkladom podľa evanjelia. Má zástupcov v Rade Európy v Strasburgu, v OSN v Ženeve, vo Viedni a New Yorku i v UNESCO v Paríži. 

Caritas Internationalis tvorí 7 regionálnych oblastí. Slovensko patrí do zoskupenia európskych Charít, ktoré sa nazýva Caritas Europa (CE).

Strategické línie Caritas Europa (CE):

  • profesionalizácia štruktúr CE
  • podporovanie členských organizácií
  • posilnenie politického vplyvu voči európskym inštitúciám
  • lepšie zastúpenie Charít strednej a východnej Európy v orgánoch CE a vytvorenie subregionálnych štruktúr (napr. subregión stredná Európa)
  • spolupráca s inými rovnako zmýšľajúcimi organizáciami
  • konsolidácia spolupráce s Radou európskych biskupských konferencií a spolupráca s cirkevnými európskymi spolkami

Humanitárna a rozvojová pomoc

SKCH poskytuje v prípade nepredvídaných prírodných a iných nešťastí (napr. pri odstraňovaní následkov povodní, zemetrasení a pod.) humanitárnu pomoc. Zároveň vyhlasuje zbierky na pomoc ľuďom v postihnutých a vojnových oblastiach. Túto oblasť má na starosti prezident SKCH, generálny sekretár, manažér pre komunikáciu a projektový manažér.


Humanitárna a rozvojová pomoc poskytnutá v rokoch 2004-2009