X. ročník konferencie „Pacient v hospici“ | Slovenská katolícka charita


X. ročník konferencie „Pacient v hospici“

pridal: wp-dev | dátum: 10. júna 2016 | kategória: Aktuality

Do pestrého koloritu tohoročných bardejovských medzinárodných kultúrno-spoločenských a vedeckých podujatí sa celkom vhodne a jubilejne začlenila X. Medzinárodnáhospicová konferencia s názvom „Pacient v hospici“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. až 27. mája 2016 tradične v bardejovskom Poľsko – slovenskom dome.
Hlavným usporiadateľom bol prvý slovenský charitný Hospic Matky Terezy (HMT), v spolupráci s Vysokou školou ZaSP sv. Alžbety Bratislava, Ústavom Kráľovnej pokoja Medžugorie Bardejov, Arcidiecéznou charitou Košice a ďalšími partnermi.

V minulosti sa konferencia konala v rámci osláv Svetového dňa hospicov v októbri. V tomto roku sa termín presunul do obdobia aktivít, ktoré sa budú konať na počesť kanonizácie patrónky hospicu Matky Terezy (4. septembra t.r.). Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 160 poslucháčov, ktorí si mali možnosť vypočuť 37 prednášok od 51 autorov. Ako býva vo všeobecnosti dobrým zvykom, a v Bardejove zvlášť, konferencii nechýbala okrem duchovno- odborného rozmeru ani kultúrno – spoločenská hodnota. Organizátori zabezpečili možnosť návštevy niektorých muzeálnych expozícií, baziliky sv.Egídia, synagógy, výstavnej siene a samotného hospicu, ktorému sa účastníci konferencie každoročne veľmi tešia.

V priebehu konferencie, ktorú otvorila vedúca HMT Mgr. Martina Proněková, sa prihovorili Mons. Bernard Bober, v mene primátora mesta Bardejov PhDr. Tatiana Fedáková, za Vysokú školu prof. František Hanobik, za Arcidiecéznu charitu Košice Ing. Cyril Korpesio. Pozvanie prijali nielen mnohí odborníci zo Slovenska, ale aj z Čiech, Ukrajiny a Poľska.
X. ročník tejto konferencie kultúrne obohatili žiaci z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Bardejove.
Pri príležitosti konania konferencie odovzdal Mons. Bernard Bober Hospicu šek v hodnote 4000 eur na zakúpenie geriatrických mušľových kresiel pre vylepšenie podmienok pacientov zariadenia.

Na konferencii odzneli príspevky orientované na súčasné hospicové, ale i zdravotnícke problémy. Prejavy sa dotýkali duchovnej oblasti, medicíny, psychológie, ošetrovateľstva, dobrovoľníkov, etiky, morálky a ďalších oblastí zameraných na hospicovú filozofiu, ale i na ich zložitú a náročnú prevádzku. Hospice sú špecificky odlišné od iných zdravotníckych zariadení. Aj preto sa oceňuje, že príspevky boli prednášané skúsenými odborníkmi na dané témy. Vďaka ich prínosu a významu, budú všetky prednášky zaradené do pripravovaného zborníka, ktorý bude vydaný v elektronickej a knižnej forme.

Pri príležitosti X. ročníka medzinárodnej hospicovej konferencie boli odovzdané ďakovné listy tým, ktorí sa dlhodobo podieľali a podieľajú na spolupráci a pomoci bardejovskému hospicu.

Text: M.Proněková a J.Krajči
Foto: Ing. G.Malinková