Za svoju odvahu dostali ocenenie Biela vrana | Slovenská katolícka charita


Za svoju odvahu dostali ocenenie Biela vrana

pridal: wp-dev | dátum: 21. novembra 2016 | kategória: Aktuality

Foto: SME

Dňa 17. novembra 2016 udelila Aliancia Fair-play a Via Iuris ocenenie za občiansku odvahu – Biela vrana. Prvý krát sa medzi ocenenými objavila aj príslušníčka inej kultúry, naša klientka Khadra Abdile. Spolu s ňou ocenenie za vzájomnú solidaritu a toleranciu získala aj Emília Trepáčová, ktorá pracuje v projekte Rafael III integrujúcom utečencov na Slovensku. “Tento rok sme chceli všetkým občanom Slovenskej republiky ukázať, že odvaha nie je niečo nedosiahnuteľné. Biela vrana nehľadá hrdinov, ktorí by boli svätcami a ku ktorým treba vysoko vzhliadať,“ uviedla Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play. Medzi ďalšími ocenenými boli aj bloger Ján Benčík, ktorý monitoruje extrémistov na sociálnych sieťach a učiteľka zo Základnej školy pre rómske deti Monika Podolinská.

Khadra Abdile pochádza zo Somálska. Na Slovensko prišla v roku 2013 spolu so svojim ročným synom. Od vypuknutia utečeneckej krízy sa jej život na Slovensku zmenil. Stala sa terčom viacerých útokov, o ktorých sa rozhodla prehovoriť do médií. Rozhovor s Khadrou uverejnil 6. septembra 2016 denník SME na svojej internetovej stránke. Nenávistné prejavy nezostali iba pri slovných napadnutiach. Vo viacerých prípadoch totižto nenávisť prerástla až do fyzických útokov.
„Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú miesto v krajine, ktorá je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie. Sme veľmi radi, že sa aj prostredníctvom ocenenia Biela vrana, upriamuje zrak spoločnosti na takéto závažné problémy.“ uviedol v tejto súvislosti generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Bližšie informácie nájdete TU.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.