Zastavme násilie v čase izolácie | Slovenská katolícka charita


Zastavme násilie v čase izolácie

pridal: charita | dátum: 29. apríla 2020 | kategória: Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolu Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny pomáhajú v tomto náročnom krízovom období chrániť tých najzraniteľnejších – deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

„V týchto dňoch sa totiž v obydlí štyroch stien stáva násilie „živnou“ pôdou pre násilníka a obete, žiaľ, nemajú možnosti obvyklej pomoci, lebo páchateľ môže byť stále nablízku,“ hovorí riaditeľka spomínaného národného strediska Mária Vargová. Práve preto odborníci z rezortu práce prichádzajú s iniciatívnou pomocou, a to rozdávaním a šírením letáčika „Zastavme násilia aj v čase izolácie“. V ňom poskytujú stručné informácie o násilí, kontaktoch pomoci, ako aj možnostiach a povinnostiach oznamovateľa. Letáčiky distribuujú do obchodných reťazcov, predajní potravín, drogérií, teda na miesta, ktoré sú v týchto časoch často jediným miestom, kam sa obeť domáceho násilia dostane bez kontroly násilnej osoby.

Odborníci prosia predavačky, susedov, známych, aby neboli ľahostajní k akejkoľvek forme násilia. „Pomôžte nám, prosím, upozorniť na problém domáceho násilia verejnosť, susedov a známych, ktorí sú pre deti a ženy dôležitým zdrojom podpory. Umiestnením plagátu alebo letáku na viditeľnom mieste podporíte šírenie kontaktov pomoci aj priamo ľuďom, ktorých sa násilie týka.“ K dispozícii obetiam násilia je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 , alebo polícia na telefónnom čísle 158.

Leták Zastavme násilie aj v čase izolácie s potrebnými informáciami si stiahnete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Telefónne kontakty na psychológov a psychologičky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo organizácie s linkami pomoci pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, deti alebo mládež, ktorí majú potrebu s niekým sa porozprávať o svojich problémoch alebo aj o témach bežného života, nájdete TU.

#niestevtomsami #spolutozvladneme #týkasamato

Zdroj: MPSVR SR