Záverečné stretnutie klientov, dobrovoľníkov a pracovníkov projektu Rafael III | Slovenská katolícka charita


Záverečné stretnutie klientov, dobrovoľníkov a pracovníkov projektu Rafael III

pridal: wp-dev | dátum: 22. novembra 2016 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) postupne ukončuje realizáciu projektu Rafael III zameraného na poskytovanie komplexných služieb pre osoby s medzinárodnou formou ochrany, ktorý realizuje od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Tím projektovej kancelárie z Bratislavy sa preto rozhodol pripraviť pre svojich klientov, podporovateľov a partnerov posedenie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 14. novembra 2016 v priestoroch Domu Quo vadis. Spoločné stretnutie sa od začiatku nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére.

Podujatia sa okrem iných pozvaných hostí zúčastnil aj generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák, ktorý hneď v úvode poďakoval všetkým zúčastnením za ich prítomnosť, a vyzdvihol prínos a význam projektu Rafael III. Zamestnancom, dobrovoľníkom a partnerským organizáciám vyslovil veľké poďakovanie, za všetko ich vynaložené úsilie a osobnostný vklad, ktoré urobili tento projekt výnimočným. Klientom poprial veľa úspechov do ich ďalšieho života. Následne dostali všetci klienti list, v ktorom pracovníci projektu ocenili ich odvahu a odhodlanie, ktorú preukázali počas neľahkej cesty na Slovensko. Zároveň im poďakovali za to, že ich mohli spoznať a prostredníctvom spoločných stretnutí mali možnosť lepšie pochopiť ich odlišnú kultúru a zvyky.

Po oficiálnej časti večer nabral iný, už uvoľnený rozmer, kedy oficiálne prejavy vystriedali priateľské rozhovory poprepletané spomienkami na spoločne prežité chvíle. Aj napriek tomu, že prítomní rozprávali medzi sebou po arabsky, somálsky, perzsky, anglicky a slovensky, predsa hovorili spoločným jazykom založeným na vzájomnom porozumení, tolerancii a úcte jedného voči druhému. Toto posedenie bolo symbolickou bodkou za projektom, ktorý prispel k šíreniu poslania SKCH, a to „byť blízko pri človeku“, ktoré projekt doplnil o slovný výraz „bez rozdielu“. Projekt Rafael III sa pomaly končí, ale určite sa s ním neskončia hodnotné vzťahy, ktoré si pracovníci spolu s klientmi počas tohto obdobia vybudovali.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.