Zbierka Hlinený dukát 2023 sa zameria na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Zbierka Hlinený dukát 2023 sa zameria na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku

pridal: charita | dátum: 11. decembra 2023 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) má za sebou už viac ako 96-ročnú históriu poskytovania pomoci nielen doma, ale i v zahraničí, pričom pomáha obetiam vojnových konfliktov či obetiam prírodných katastrof. Len v tomto roku pomoc charity smerovala do Slovinska, Turecka, Sýrie, Maroka či pásma Gazy. Zbierky na pomoc v zahraničí nachádzajú u verejnosti výraznú podporu.

Charita si však uvedomuje dôležitosť pomoci ľuďom v núdzi aj na Slovensku. Finančným ťažkostiam, sociálnej izolácii či zdravotným problémom bez adekvátnej starostlivosti totiž čelí čoraz viac ľudí v rôznych regiónoch našej krajiny. Aj malý prejav solidarity tak môže byť začiatkom pozitívnej zmeny v živote týchto ľudí.

Generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech v tejto súvislosti uviedol: „Sme svedkami, že mnohí ľudia žijú v zložitých podmienkach a naliehavo potrebujú našu podporu. Dlhodobá solidarita s tými, ktorí trpia, je nevyhnutná. Zbierka Hlinený dukát 2023 nám poskytuje príležitosť spoločne sa angažovať v tejto dôležitej misii.“

Zbierka sa uskutoční 12. decembra v uliciach 35 slovenských miest a jej cieľom je zhromaždiť finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie základných potrieb detí, dospelých i seniorov v charitných zariadeniach, financovanie liečby pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť a poskytovanie vzdelávacích príležitostí pre deti a mládež z marginalizovaných komunít. Motto zbierky „Pomáham, lebo môžem“ vystihuje podstatu ľudskej solidarity a pomoci v každodennom živote.

Verejnosť môže zbierku podporiť finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov v deň jej konania alebo online do konca decembra. Spojte sa s nami a budujme spoločne most pomoci a solidarity, aby bol svet lepším miestom pre všetkých.