Zbierka na charitu 2022 | Slovenská katolícka charita

Zbierka na charitu 2022

Podporte zbierku na charitu, aby sme v správny moment vstúpili do života ľudí.

Podporte zbierku na charitu, aby sme v správny moment vstúpili do života ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

cez darujme.sk alebo priamo na účet v. z.: SK18 1100 0000  0029 4411 6341

95 rokov blízko pri človeku

Poznáte nás. Už 95 rokov pomáhame ľuďom v núdzi cez našu sieť 10 arcidiecéznych, diecéznych a eparchiálnych charít, prostredníctvom našich zariadení, dobrovoľníkov aj vďaka Vašej podpore.

Naším poslaním je byť blízko pri človeku.

Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu, orientáciu či politické zmýšľanie.

Klientov
0 +
zariadení
0
zamestnancov
0

Caritas = slúžiaca láska

Pozrite si zábery z našich zariadení. Denne sme prítomný pri tých najkrehkejších v našej spoločnosti. Vďaka vašej podpore vstupujeme do života tých, ktorí potrebujú pomoc.

cez darujme.sk alebo priamo na účet v. z.: SK18 1100 0000  0029 4411 6341

Ako použijeme váš príspevok?

Vďaka zbierke dokážeme dofinancovať zariadenia a služby,
na ktoré zdroje z verejných financií a projektov nestačia.

útulky, nocľahárne, nízkoprahové centrá pre ľudí bez domova

utajené bývanie pre obete obchodovania s ľuďmi

denné centrá pre hendikepované deti a dospelých

spojená škola pre deti s autizmom a deti s mentálnym postihnutím

komunitné centrá pre marginalizované skupiny

mobilné a kamenné hospice

detské domovy, detský domov pre nevyliečiteľne choré deti

domáca opatrovateľská a ošetrovateľská služba

domovy pre seniorov

núdzové bývanie pre ženy a matky s deťmi, ktoré zažili domáce násilie

centrá podpory pre Ukrajinských odídencov

domovy na polceste pre odchovancov detských domovov, bývalých trestancov či znevýhodnených

Ďakujeme, že nás podporujete

Viac ako 1500 zamestnancov Slovenskej katolíckej charity sa denne nasadzuje do svojej služby s odhodlaním stáť Blízko pri človeku. A deje sa to aj vďaka vám. Podporte zbierku na Charitu, aby sme v ten správny moment mohli vstúpiť do života všetkých ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú. ĎAKUJEME.

cez darujme.sk alebo priamo na účet v. z.: SK18 1100 0000  0029 4411 6341

Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach je „Zbierka na charitu“ oficiálne registrovanou verejnou zbierkou Slovenskej katolíckej charity pod registrovným číslom 000-2022-039883.