Zbierka pre hladomor v Afrike | Slovenská katolícka charita


Zbierka pre hladomor v Afrike

pridal: wp-dev | dátum: 14. júla 2011 | kategória: Aktuality

foto: Caritas Internationalis

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila zbierku na pomoc krajinám východnej Afriky, ktoré sa ocitli na pokraji hladomoru. SKCH sa tak pridala k iniciatíve ďalších národných charít z celého sveta združených v sieti Caritas.

Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu:

4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 178. Názov účtu je Slovenská katolícka charita.

SKCH vopred ďakuje všetkým darcom za ochotu pomôcť.

Ku dňu 16.2.2012 sa v zbierke pre hladomor v Afrike vyzbieralo 190 115 EUR.

Aktuálne informácie:

Slovenská katolícka charita zaslala 15 000 EUR na pomoc Somálsku

Slovenská katolícka charita (SKCH) ako jediná zo slovenských humanitárnych organizácií pomáha v boji proti hladomoru aj v Somálsku v spoločnom projekte s partnermi Caritas Nemecko a nemeckou Diakoniou. Na tento účel už zaslala sumu 15 000 EUR a tým podporila distribúciu potravín. viac…

CHARITA O HLADOMORE V AFRIKE: NEMÔŽEME NECHAŤ SOMÁLSKO V STAVE, V AKOM JE TERAZ

Slovenská katolícka charita (SKCH) už zaslala inančnú pomoc v čiastke 20 000 EUR svojej partnerskej organizácii z medzinárodnej siete Caritas, ktorá priamo v Keni pomáha ľuďom postihnutým hladomorom. Podľa posledných správ túto katastrofu, ktorá postihla krajiny východnej Afriky, môže odvrátiť len humanitárna pomoc. viac…

V Somálsku SKCH, ako jediná zo slovenských humanitárnych organizácií, plánuje finančne podporiť distribúciu potravín v spoločnom projekte s partnermi Caritas Nemecko a nemeckou Diakoniou. V súčasnej dobe je v Somálsku závislých na humanitárnej pomoci viac ako 2,8 milióna ľudí, z čoho 61% sa nachádza v severnej časti krajiny. Kvôli strate úrody a úhynu domácich hospodárskych zvierat prišlo veľké množstvo ľudí o svoje živobytie. Ceny potravín sa vyšplhali do rozmerov, ktoré sú nedostupné pre väčšinu ľudí“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Pomoc charity a jej partnerov v bude smerovať do regiónu Galguduud v centrálnej časti Somálska. Špeciálnu pozornosť chce charita venovať bezpečnosti. „Celkové podmienky pre pomoc sú v Somálsku veľmi neisté kvôli pretrvávajúcim konfliktom a nedostatku potrebnej infraštruktúry, ktorú zničili rebeli z teroristického hnutia Al-shabaab. Našim miestnym partnerom je organizácia, ktorá má podporu miestnych obyvateľov a kmeňov, čo je dôležitý faktor pre úspešnosť pomoci“, doplnil Gumulák.

V Keni bude SKCH poskytovať pomoc v piatich diecézach v projekte financovanom spoločne s írskou katolíckou charitou Trocaire. Pomoc takmer 11-tim tisícom domácností, chce charita podmieniť ich účasťou na aktivitách zameraných na zlepšenie životných podmienok svojej komunity. Každá domácnosť bude dostávať potravinové prídely zložené z 45 Kg kukurice, 6 kg fazule, 2,4 l rastlinného oleja alebo dostane zodpovedajúcu sumu peňazí v hotovosti v závislosti od dostupnosti potravín na miestnom trhu. „Veríme, že sa nám podarí vyzbierať dosť peňazí, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí“, hovorí Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Súčasťou projektu bude aj výkup poľnohospodárskych zvierat od pastierov za primerané ceny a ich následné vrátenie ľuďom na jeseň, kedy by malo prísť obdobie dažďov a obnovia sa pasienky. Mnohé rodiny, ktoré sa totiž venovali pastierstvu musia predávať svoj dobytok pod cenu, aby získali peniaze na potraviny. „Do oblasti chceme presunúť nášho pracovníka, ktorý je momentálne na misii v Ugande, aby posilnil tím zložený z pracovníkov ďalších národných charít združených v sieti Caritas“, doplnil Gumulák.

„S partnermi SKCH spolupracovala už v minulosti na viacerých projektoch a môže sa za nich zaručiť“, uviedol generálny sekretár SKCH, Radovan Gumulák.

Finančne podporiť verejnú zbierku a tým prejaviť solidaritu je možné dobrovoľným príspevkom na číslo účtu:

4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 178. Názov účtu je Slovenská katolícka charita.

SKCH vopred ďakuje všetkým darcom za ochotu pomôcť.

SKCH je členom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 krajín na celom svete a aj vďaka tejto sieti partnerských organizácií môže efektívne reagovať na potreby ľudí v núdzi.