Zbierka pre školákov v núdzi štartuje opäť v júni | Slovenská katolícka charita


Zbierka pre školákov v núdzi štartuje opäť v júni

pridal: charita | dátum: 31. mája 2023 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita organizuje už 14. ročník Zbierky školských pomôcok a elektroniky. Rodinám zo sociálne slabšieho prostredia sa tak snaží pomôcť zabezpečiť časť pomôcok, ktoré ich deti nevyhnutne potrebujú do školy. Zbierka trvá od 1. júna do 15. septembra.

Zbierka sa tradične spúšťa pred letnými prázdninami na Deň detí. Nevyužité písacie potreby, čisté zošity alebo zachovalú školskú tašku, ktorú rodičia plánujú v ďalšom školskom roku dieťaťu vymeniť, môžu priniesť na charitu na jedno zo 132 zberných miest. Ich zoznam nájdete na www.charita.sk.

Čo zbierame: 

  • písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, peračníky, kalkulačky, elektroniku (notebook, tablet, príslušenstvo)

Súčasťou Zbierky školských pomôcok je aj finančná zbierka. Prispieť sa dá na číslo účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol 2211 alebo online prostredníctvom https://charita.darujme.sk/socialne-stipendium.

Vlani sa nám podarilo vďaka štedrosti darcom vyzbierať rekordných 60 tisíc pomôcok, ktoré sme prerozdelili medzi deti zo sociálne slabších rodín, ale putovali aj do rozličných zariadení ako napríklad do Centra Koburgovo v Trnave, do Detského charitného domova sv. Lujzy v Nitre, či zariadenia núdzového bývania v Rabči. Rozdelili sa aj medzi deti ukrajinských odídencov, ktorým charita vypomáha vo viacerých centrách podpory po celom Slovensku.

17 tisíc eur, ktoré  sa vyzbierali vo finančnej zbierke následne pomohli stovkám detí napredovať vo vzdelávaní alebo ich záľubách. Uhradili sme rôzne umelecké či športové krúžky, doučovanie, hudobné či športové pomôcky. Tradične sme viacerým rodinám pomohli aj s režijnými nákladmi spojenými s návštevou školy, napríklad na stravu či cestovanie. Pomáhame aj s technickým zabezpečením v našich charitných zariadeniach, napr. do jedného z nich sme zakúpili tlačiareň a kancelársky papier, ktoré deťom slúžia na prípravu úloh do školy.

Slovenská katolícka charita koordinuje Zbierku školských pomôcok každý rok cez svoje arci/diecézne a eparchiálne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v obciach či mestách z rôznych regiónov Slovenska. Za 13 rokov fungovania zbierky darovali Slováci deťom viac ako 210.000 školských pomôcok.