Zbierka školských pomôcok zaznamenala rekordný úspech | Slovenská katolícka charita


Zbierka školských pomôcok zaznamenala rekordný úspech

pridal: charita | dátum: 23. októbra 2019 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 23. október 2019 – Jubilejný 10. ročník celoslovenskej zbierky Školských pomôcok, ktorý zorganizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a Magistrátom mesta Bratislava zaznamenala rekordný úspech. Vo viac ako 40 zberných miestach sa podarilo vyzbierať 40 472 školských pomôcok, a 10 150 €, ktoré poputujú malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov na Slovensku. Charita touto zbierkou pomáha naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka charita na Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby v obciach či mestách rôznych regiónov Slovenska.

„Naša pomoc je vždy adresná. Školské pomôcky sme napríklad darovali rodine so šiestimi deťmi, ktorá býva v ubytovni v dezolátnom stave za vysoké nájomné. Práve kvôli mnohým deťom si rodina nevie nájsť podnájom. Školské tašky, papiere, zošity, perá, ceruzky či geometrické pomôcky teda skutočne školákom pomohli a rodičia, ktorí si školské pomôcky u nás vyzdvihli, boli nesmierne vďační za pomoc,“ priblížil konkrétnu pomoc rodine Karol Vlasák, sociálny pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Úspechom tohtoročnej kampane bolo aj video „Každému z náš niečo chýba“, ktoré vzniklo vďaka pomoci našich partnerov Slovenskej sporiteľne, a.s. a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Zbierka školských pomôcok tak opäť posunula latku vyššie a ukázala úspešný príklad spolupráce samosprávy, tretieho sektora  a banky.

„Podpora rodín a detí na Slovensku patrí dlhodobo medzi priority Slovenskej sporiteľne. Od roku 2015 sme spolu s našou nadáciou venovali na rodinné a kresťanské projekty takmer 700 000 eur. Uvedomujeme si, že nie všetky deti majú v živote rovnakú štartovaciu čiaru, aby sa mohli vzdelávať a byť úspešní v budúcnosti. Preto sme sa rozhodli podporiť zbierku, ktorá má na Slovensku už 10-ročnú tradíciu a pomôcť tak deťom, ktoré to potrebujú,“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka marketingu Slovenskej sporiteľne. Najväčšia slovenská banka v rámci troch zberných miest vyzbierala vyše 120 kilogramov pomôcok, a finančne prispela čiastkou 6 500 eur.

Charita aj naďalej pozýva ľudí, aby urobili niečo dobré nielen prostredníctvom zbierky školských pomôcok, ale aj adventnou kampaňou zameranou na seniorov, ktorú zaháji 1. decembra a potrvá celé adventné obdobie.