Ženy a deti sú najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Ženy a deti sú najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 23. septembra 2021 | kategória: STOP obchodovaniu s ľuďmi

Až 72 % odhalených obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy a dievčatá a až jednu tretinu obchodovania s ľuďmi tvoria práve deti. Pomoc obetiam na Slovensku podáva Slovenská katolícka charita (SKCH), pomáhať však môže aj verejnosť. Dlhodobo nás na to upozorňuje aj pápež František.

Obete medzi nami

„Predtým som bola veselé dievča, mala som plány, predstavy o živote. Túžila som po rodine, manželovi, deťoch… teraz neviem, bojím sa, neverím chlapom. Svoju minulosť som odovzdala do Božích rúk a snažím sa k tomu nevracať. Modlím sa aj k svojej patrónke. Snažím sa odpustiť, no nie je to ľahké,“ hovorí jedna z obetí obchodovania, ktorej Charita pomohla.

V programe na pomoc obetiam sa Slovenská katolíka charita angažuje od roku 2008 a za tie roky si jej pracovníci v tíme projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi vypočuli množstvo srdcervúcich príbehov. Charita poskytuje pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi za podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pomáha obetiam obchodovania pri ich opätovnom zaradení do spoločnosti, poskytuje im zdravotnú starostlivosť, právnu pomoc, sociálne a psychologické poradenstvo a pomáha im aj pri hľadaní ubytovania a zamestnania.

„Medzi odhalené obete celosvetovo patria väčšinou tie, ktorým sa podarí ujsť alebo sú zadržané kvôli iným priestupkom a zločinom, ktoré páchajú pod nátlakom ich vykorisťovateľov. K ich identifikácii ako obetí obchodovania s ľuďmi dochádza často až pri policajnom výsluchu a vtedy je všeobecne ťažké zmeniť optiku nahliadania na ne ako na obeť, nie ako na zločinca,“ hovorí Jana Urbanová z projektu SKCH. „Je preto dôležité vzdelávať pracovníkov v profesiách, ktoré prichádzajú do kontaktu s najzraniteľnejšími skupinami, ale aj samotné ženy a potenciálne obete, ktorým riziko zneužitia hrozí najviac.“

Čo môže robiť spoločnosť

Sexuálne vykorisťovanie úzko súvisí s problematikou prostitúcie, v ktorej sa nielen ženy, ale i deti stávajú obeťami – aj v prípadoch, kedy do prostitúcie vstupujú dobrovoľne. Súčasťou prevencie musí byť preto tak väčšia pozornosť štátnych úradníkov a bezpečnostných zložiek, ako aj zmeny v spoločnosti. Úlohou nás všetkých je nulová tolerancia voči násiliu páchanom na ženách a deťoch vrátane domáceho násilia a podpora rovnosti príležitostí na trhu práce pre ženy vrátane matiek.

Ak však už niekto trpí vo vykorisťujúcom či násilnom vzťahu, záleží aj na nás, či spozornieme. „Každej záchrane môže predchádzať aktivita niekoho z nás, ktorí keď vidíme nespravodlivosť, máme odvahu ozvať sa,“ uvádza charitná pracovníčka. Na linke pomoci bola svedkom už niekoľkých hlásení, kedy podozrenie vychádzalo zo strany rodiny či známych a nejedno sa aj potvrdilo.

Ak máte podozrenie aj vy, alebo potrebujete pomoc, získate ju na bezplatnej národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Viac informácií nájdete na www.obchodsludmi.sk.

Titulná foto je ilustračná, zdroj: Eric Ward (Unsplash)