Slovenská katolícka charita | Blízko pri vás už 95 rokov

Novinky

Čo máme nové?

30. sep 2022

Aktuality

Hľadáte pomoc? Nájdete ju v centrách podpory

Plagáty s týmto odkazom budú distribuované v najbližších dňoch do farností na Slovensku. Slovenská […]

29. sep 2022

Aktuality

Oper a pomôž –  bratislavská práčovňa prispela na štipendium pre núdznych

Robiť dobro a pomáhať iným môžu aj menšie firmy, dôkazom toho je aj […]

27. sep 2022

Adopcia na diaľku®

Srdečné pozdravy a slová vďaky od detí z Ukrajiny

Aj tento rok sa môžu darcovia tešiť na fotky a listy od svojich […]

26. sep 2022

Aktuality

Týždeň v Charite: Služby charity sú rozmanité aj pre seniorov

Seniori sú jednou z mnohých skupín prijímateľov našej pomoci. Staráme sa o nich v charitných […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

Cez charitné dobrovoľníctvo až ku kritickému mysleniu

Vôňa ukrajinského boršču, tvorivé aktivity pre deti, či skrášlenie záhrady, je len […]

19. sep 2022

Aktuality

Týždeň v Charite: Pútnikom v Šaštíne sme ponúkali čaj i možnosť dobrovoľne pomáhať

Na charite sú vítaní všetci, ktorí sa chcú nezištne zapojiť do pomáhania […]

Narážajú na jazykovú bariéru i túžbu vrátiť sa späť

Prostredníctvom humanitárnej pomoci napĺňajú základné životné potreby. Zároveň ponúkajú psychologickú pomoc a sú […]

14. sep 2022

Aktuality

Týždeň v Charite: Vystrojiť deti do školy pomohla aj známa moderátorka

Zbierka školských pomôcok, ktorá prebieha v dcérskych charitách po celom Slovensku, ide […]

Darujte 2 percentá

Pre neziskový sektor sú 2 percentá z daní veľmi dôležitý príjem, bez ktorého si nevieme plniť svoje poslanie. Vďaka Vašej podpore budeme môcť pokračovať v dlhodobej a citlivej pomoci, ktorou predchádzame životu na ulici, zabraňujeme detstvu bez vzdelania a živoreniu na pokraji ľudskej dôstojnosti.