Ako sa v charitných zariadeniach uplatňujú hodnoty? Rekapitulujeme úspešnú konferenciu | Slovenská katolícka charita


Ako sa v charitných zariadeniach uplatňujú hodnoty? Rekapitulujeme úspešnú konferenciu

pridal: charita | dátum: 7. mája 2024 | kategória: Aktuality

Pohľadom na uplatňovania hodnôt a skúsenostiam z jednotlivých charitných inštitúcií sa zaoberala konferencia Dekacert® – kresťanské hodnoty v charitnej praxi, ktorá sa uskutočnila 12. apríla tohto roku pod záštitou Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., v krásnom prírodnomprostredí centra Xaver v Badíne.    

Vyše 60 prihlásených účastníkov z celého Slovenska malo možnosť vypočuť si inšpiratívne prednášky od takých osobností ako je český vysokoškolský pedagóg, doktor teológie Dávid Bouma, Jozef Kákoš, riaditeľ n. o. Depaul, Zdenka Kumstířová, zakladateľka a riaditeľka Vzdelávacího institutu pro charitní praxi o.p.s., diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa a riaditeľov diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku.

Okrem odborných príspevkov sa účastníci stíšili na svätej omši, pri práci v skupinách hodnotili doterajšie pôsobenie projektu Dekacert® i načrtávali vízie projektu do budúcnosti. 

Nedá nám nespomenúť slávnostný večer, kde sa neformálne prehĺbili a utužili vzťahy medzi jednotnými charitnými organizáciami za hudobného doprovodu orchestra Milana Olšiaka pri ochutnávke lokálnych syrov a vín priamo od farmárov.

Na záver pár postrehov od účastníkov:

„Nie je to pre mňa zriedkavé, byť na konferencii, zriedkavé pre mňa bolo cítiť sa tak dobre, uvoľnene, všetko bolo autentické a láskavé, výborné jedlo, ochota organizátorov a ostatní kolegovia ako súrodenci s otcom… otcom biskupom“

„Je dôležité sa stretávať na takomto fóre a rozoberať do hĺbky, obohacovať sa navzájom, aby sme to mohli posúvať do našich radov, medzi kolegov a spoločne rásť zvonka i zvnútra.“