Ambasádori projektu NICE v Bulharsku | Slovenská katolícka charita


Ambasádori projektu NICE v Bulharsku

pridal: charita | dátum: 3. mája 2024 | kategória: Aktuality

V dňoch 15 – 19 apríla sa tím ambasádorov projektu NICE, nadšencov cirkulárnej ekonomiky a inklúzie zúčastnil medzinárodného stretnutia v bulharskom meste Veliko Tarnovo, kde sme sumarizovali a hodnotili vzdelávacie programy, ktoré prebehli v rámci projektu súbežne v každej krajine.

Naši kreatívni ambasádori tiež na stretnutí vytvorili promo materiály na propagáciu hlavných myšlienok projektu, teda cirkulárnej ekonomiky a inklúzie.

Okrem toho využili možnosť  návštev viacero sociálnych zariadení v Bulharsku, kde sme  všetci nabrali inšpiráciu do našej ďalšej práce.

Takto vyzbrojení sme pripravení šíriť svoje posolstvo ďalej v duchu encykliky Laudato Si: “Starajme sa o náš spoločný domov”.