Charita nachádza cestu, ako pracovať s deťmi, ktoré nemajú prístup k online vzdelávaniu | Slovenská katolícka charita


Charita nachádza cestu, ako pracovať s deťmi, ktoré nemajú prístup k online vzdelávaniu

pridal: charita | dátum: 8. januára 2021 | kategória: Aktuality

Zatvorené brány škôl, pandemická situácia a prechod na dištančnú formu výučby poukázali nielen na vynaliezavosť učiteľov a nové prístupy k výučbe. Zdôraznili aj odlišné štartovacie línie vo vzdelávaní detí z chudobnejších pomerov. Pomôcť prekonať bariéry a eliminovať dopady dištančného štúdia sa snaží aj Charita prostredníctvom komunitných centier. Príkladom je Komunitné centrum v Stropkove, ktoré je aj v týchto dňoch priestorom na vzdelávanie.

Prichádzam do Komunitného centra v Stropkove, ktoré už od roku 2001 prispieva k začleňovaniu sociálne vylúčených osôb na individuálnej aj lokálnej úrovni. Prechádzam dvorom, kde sme počas leta mali úžasné športové dopoludnie. Vtedy som prvýkrát videla, ako tu pracujú s celou rodinou, od predškolákov až po starých rodičov. „Rodičom detí navštevujúcim centrum vysvetľujeme dôležitosť vzdelania. Motivujeme mamičky, aby s deťmi pracovali aj doma, pretože výchovu nezabezpečuje len škola,“ vysvetlila mi pani Valéria Cubová. Valika je v centre úplne od začiatku. Priblížila mi aj vznik, pri ktorom bola zapálená rehoľná sestra Bernardeta. Tá stále zdôrazňovala, že všetci túžia ísť na misie do Indie alebo Afriky, a pritom u nás doma je toľko práce, že si stačí len vyhrnúť rukávy.

Charita ako most medzi školou a žiakmi

Za lavicami, ktoré vyzerajú ako zo školy, si dievčatá veselo farbia a pri tom precvičujú farby a čísla. V ďalšej miestnosti je stôl plný pracovných listov, ktoré kolegovia triedia. Nahliadam do jedného z nich, kde vidím vypracované matematické úlohy. „Smerujeme žiakov, aby si pracovné listy vyzdvihli a následne potom odovzdali v našom komunitnom centre,“ informuje ma Beáta Vožná, odborná garantka centra. „Zároveň ich pri tomto osobnom kontakte motivujeme a podnecujeme k zodpovednému plneniu školských povinností. Sme tu pre nich, ak potrebujú s učivom pomôcť alebo poradiť. Keďže v rámci komunity pracujeme dlhodobo, jednotlivé rodiny dobre poznáme. Ak si to situácia vyžaduje, niektorých kontaktujeme viackrát.“

Pracovníci centra tu nie sú od toho, aby nahrádzali pedagógov a ich prácu, ale snažia sa vytvoriť podmienky, aby deti v štúdiu nezaostali. Sú akýmsi mostom, ktorý dokáže spojiť pedagóga a žiaka. Keď idem okolo počítačovej miestnosti, cez okno vidím, že za každou obrazovkou sedí dieťa a študuje. Počas dištančnej výučby majú mnohé deti online hodiny alebo rôzne testy a úlohy, ktoré musia vypracovať prostredníctvom internetu. Nie všetci majú tieto vymoženosti doma, a preto je v týchto dňoch záujem o prácu na počítači veľký.

„Rodičom detí navštevujúcim centrum vysvetľujeme dôležitosť vzdelania. Motivujeme mamičky, aby s deťmi pracovali aj doma, pretože výchovu nezabezpečuje len škola.“

Valéria Cubová, pracovníčka komunitného centra

Osobnú prácu so žiakmi zo znevýhodneného prostredia v Komunitnom centre v Stropkove oceňujú aj v miestnej základnej škole. Špeciálna pedagogička Slávka Bujdošová hovorí o tom, prečo je individuálna práca so žiakom potrebná: „Tieto deti potrebujú k tomu, aby na zadaných úlohách pracovali, vysvetlenie, čo sa od nich očakáva, usmernenie, dohľad a tiež motiváciu, aby úlohu dokončili. Osobná práca je u týchto detí dôležitá najmä v prípadoch, keď si osvojujú základné školské zručnosti: čítanie, písanie, počítanie,“ vysvetľuje a nezabúda vyzdvihnúť spoluprácu s centrom, ktoré sa tejto úlohy ujalo. „My všetci, ktorí sme  počas dištančného vzdelávania  individuálne  s týmito deťmi pracovali, chceme pracovníkom Komunitného centra poďakovať za výbornú spoluprácu. Je dobrým príkladom toho, že pomoc týmto deťom môže byť účinná len vo vzájomnej spolupráci odborných, pedagogických aj sociálnych pracovníkov.“

Deti z centra sú vzorom pre svojich kamarátov

Činnosť Komunitného centra v Stropkove pomáha miestnej komunite. Odborní zamestnanci ponúkajú deťom i dospelým šancu pracovať na sebe a s nadšením sledujú ich pokroky. „Výsledky 17-ročnej práce vidíme každý deň. Príkladom sú mamičky, ktoré navštevovali centrum ako školáčky a dnes k nám chodia už so svojimi deťmi. Deti dosahujú dobré výsledky a sú vzorom aj pre svojich kamarátov,“ uzatvára odborná garantka centra. Nie všetci máme možnosť vyrastať v podnetnom prostredí, byť podporovaní rodičmi vo vzdelávaní a mať prístup k vymoženostiam technológie. To, čo často vnímame ako samozrejmosť, nie je prirodzené pre každé dieťa. V charite pracujeme na tom, aby tých, ktoré sú o šancu na vzdelanie ukrátené, bolo čo najmenej.

Arcidiecézna charita Košice pomáha v napredovaní miestnych komunít v rámci služieb Komunitné centrum v 4 mestách: Stropkov, Sečovce, Pavlovce nad Uhom a Lipany. V komunitných centrách vytvárajú priestor všetkým obyvateľom komunity na zlepšenie kvality života, elimináciu sociálneho vylúčenia, hľadanie riešenia nepriaznivej sociálnej situácie a sebarealizácie jednotlivcov aj celých rodín.

Komunitné centrum Stropkov je zapojené do projektu Caritas Austria s názvom „Pracujeme na sebe, chceme byť lepší v škole.“ Činnosť v Sečovciach, Lipanoch a Pavlovciach nad Uhom je financovaná aj v rámci národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza.“ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: Silvia Hrabčáková, Arcidiecézna charita Košice
Foto: Archív ADCHKE

Článok bol publikovaný v decembrovom čísle časopisu Charita