Charita v Novom Meste nad Váhom pomáha z dvojizbového bytu | Slovenská katolícka charita


Charita v Novom Meste nad Váhom pomáha z dvojizbového bytu

pridal: charita | dátum: 13. januára 2021 | kategória: Farské charity

Región, v ktorom pôsobí trnavská charita, je veľký. Siaha od Nového Mesta nad Váhom po Hurbanovo a prechádza tak troma krajmi. Na miesta, kde nemáme strediská, prinášame pomoc pre núdznych ľudí vďaka farským charitám. Najstaršou a najdlhšie fungujúcou je farská charita v Novom Meste nad Váhom.

Sídli v budove na Palkovičovej ulici a pre klientov je otvorená trikrát do týždňa. Ľuďom v núdzi tu vtedy vydávajú potraviny a oblečenie zo sociálneho šatníka pre deti a dospelých. Charitu vedie Peter Ochránek, ktorý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Odboru sociálnych vecí a rodiny na tunajšom úrade práce. Prácu s núdznymi pozná veľmi dobre. 

Komu pomáhajú

Do potravinovej pomoci pozývajú aj žiakov a študentov. „Oslovujeme základné a stredné školy a zapájame ich do zbierky potravín. Deti majú možnosť byť solidárne a potraviny, ktoré vyzbierajú, nám pomáhajú pokryť potravinovú núdzu medzi veľkými zbierkami, ktoré organizujeme,“ hovorí Peter Ochránek. Práca s núdznymi je však občas kráčaním po tenkom ľade. V snahe pomôcť môže vzniknúť závislosť klientov od podpory, ktorú im charita poskytuje. Výsledkom je, že stratia motiváciu svoju situáciu riešiť. „Preto trvám na tom, aby sme s klientom zakaždým hovorili o jeho situácii a prechádzali s nimi kroky, ktoré môžu pomôcť. Pandémia nám v tomto smere nepomohla, keďže kontakt medzi nami a klientmi musel byť rýchly,“ vysvetľuje vedúci farskej charity.

Kto sú klienti charity v Novom Meste nad Váhom? „Veľkú časť tvoria ľudia bez domova, ďalej rodiny, kde je problém so zamestnaním alebo je jeden z rodičov vo výkone trestu. Prichádzajú tiež seniori, ktorí nie sú schopní vyžiť zo svojho dôchodku.“ Z úradu práce dostáva charita informácie o voľných pracovných miestach, ktoré potom ponúka klientom. Väčšinou je to beh na dlhé trate, niekoľkých ľudí sa však podarilo zamestnať.

Veľkým problémom je osamelosť

Srdcom farskej charity v Novom Meste nad Váhom sú dobrovoľníci. Milan Dvořák najazdil ako šofér kamiónov tisícky kilometrov, dnes má po sedemdesiatke a na charitu prichádza dvakrát do týždňa. Silným momentom pre neho bolo, keď charita pomohla žene, ktorá prekonala tri infarkty. „Operovali jej srdce a mala vážny stav. Bez našej pomoci by sa nezaobišla,“ hovorí Milan.

Ďalšia dobrovoľníčka, Vlasta Marková, pracovala takmer 40 rokov v mestskom kultúrnom stredisku, kde sa venovala výchove a vzdelávaniu mládeže a dospelých.  „Vždy som mala blízko k seniorom aj k ľuďom v núdzi. V práci pre farskú charitu sa potreby týchto ľudí spájajú,“ hovorí.

„Veľkú časť tvoria ľudia bez domova, ďalej rodiny, kde je problém so zamestnaním alebo je jeden z rodičov vo výkone trestu. Prichádzajú tiež seniori, ktorí nie sú schopní vyžiť zo svojho dôchodku.“

Peter Ochránek, vedúci Farskej charity Nové Mesto nad Váhom

Pre kolektív by podľa Petra Ochránka boli prínosom mladí, energickí ľudia. Mohli by napríklad navštevovať seniorov, ktorí žijú sami a nemajú nikoho, s kým by sa porozprávali, alebo by ho poprosili o pomoc. „Osamelosť ľudí je veľký problém, na ktorý by sa mala spoločnosť sústrediť. Pomôcť však treba aj zdravotne postihnutým ľuďom. Z nízkeho dôchodku nevyžijú. Jedného nášho klienta nahovorili, aby si zobral úver na byt, no nemá na splátky a dostal sa do dlhov. A tak mu aspoň my pomáhame zvládnuť túto situáciu,“ hovorí Peter Ochránek.  

Čakajú posilu

Priestory, v ktorých charita sídli, nie sú pre jej činnosť ani zďaleka ideálne. Kedysi bol tento priestor bytom, rovnako ako tie, v ktorých dodnes bývajú ľudia na poschodí. V susedstve je reštaurácia a klienti, ktorí sa pred charitou schádzajú, nie sú vábivou vizitkou. Navyše, samotná charita by potrebovala lepšie zázemie. „Keď si klient hľadá prácu, potrebuje ísť na úrad, k doktorovi, na pohovor. Špinavý a zapáchajúci tam však ísť nemôže. Vieme mu ponúknuť nové šaty, no veľmi nám chýba sprcha,“ hovorí Peter Ochránek.

Farskú charitu v Novom Meste nad Váhom by čoskoro mala posilniť špecializovaná sociálna poradkyňa, ktorá dokáže situáciu klientov posúdiť odbornejšie a pomôcť im pri dôležitých rozhodnutiach. „Do farských charít vkladáme veľké nádeje,“ hovorí Igor Strýček, zamestnanec Trnavskej arcidiecéznej charity. „Dobrovoľníci v Novom Meste nad Váhom majú veľký entuziazmus a sú zapálení pre charitné dielo. S radosťou sa zapoja do každej aktivity, s ktorou za nimi prídem. Veríme, že vďaka špecializovanému sociálnemu poradenstvu naberie prínos celého tímu nový, profesionálnejší rozmer,“ dodáva.

Text a foto: Darina Kvetanová, Trnavská arcidiecézna charita