Členské štáty musia podporovať ústretový prístup Európy | Slovenská katolícka charita


Členské štáty musia podporovať ústretový prístup Európy

pridal: charita | dátum: 15. januára 2018 | kategória: Humanitárna pomoc

Brusel a Bratislava, 15. januára 2018 – Pri príležitosti Svetového dňa migrantov a utečencov (každoročne 15. januára) Caritas Europa vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty k podpore  ústretovejšej Európy, v ktorej je v súlade s kultúrou stretnutia každý človek vítaný, oceňovaný, chránený aj integrovaný. Európa potrebuje viac než inokedy zabezpečiť, aby ľudia bez ohľadu na svoj pôvod neostávali opustení.

My všetci zodpovedáme za bezpečné a legálne možnosti pre migrantov a utečencov prichádzajúcich do Európy (prijatie), za obranu ich práv a dôstojnosti nezávisle na ich právnom statuse (ochrana), za rozvoj ľudského potenciálu všetkých migrantov a utečencov ako ľudských bytostí vrátane komunít, ktoré ich vítajú (podpora), a napokon za vytváranie  priestoru  na stretávanie sa a príležitostí na porozumenie kultúrneho bohatstva, ktoré so sebou migranti a utečenci prinášajú (integrácia). 

„Naše charitné organizácie budú pokračovať v propagácií prijímajúcich komunít a príkladmi dobrej praxe inšpirovať expertov aj zákonodarcov EÚ. Ide o európske záväzky. Poskytujeme riešenia, ktoré možno v upravenej podobe použiť inde, riešenia inšpirujúce k vzniku nových stratégií pre inkluzívnejšiu spoločnosť,“ povedal Jorge Nuño Mayer, generálny sekretár Caritas Európa. „Dúfame, že Európska komisia vyhlási Európsky rok pre ústretovú spoločnosť počas svojho nasledujúceho mandátu 2019-2024.“

Charitné organizácie sa venujú starostlivosti a integrácii cudzincov prostredníctvom tisícok projektov v celej Európe v súlade s odporúčaniami tvorcov politík na európskej aj národnej úrovni. Aj Slovenská katolícka charita poskytuje služby pre migrantov a utečencov či už priamo v krajinách konfliktu (zbierka pre deti v irackom utečeneckom tábore Sherfadin), no zároveň prispieva k celospoločenskej diskusii o pomoci utečencom ako aj ich integrácii na Slovensku.

„Každodenný kontakt so skupinami na okraji spoločnosti nám priniesol ponaučenie, že práca s migrantmi je rovnako dôležitá ako práca s komunitami, ktoré ich prijímajú. Konštruktívny a pozitívny prístup prispeje k integrácii a prinesie úžitok všetkým,“ vyhlásil Antonio Fantasia, expert Caritas Europa na integráciu.