Kontakt

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Projekt MIND

Kapitulská 18 (mapa)
SK-814 15 Bratislava
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503

E-MAIL: MIND@CHARITA.SK – kontakt na celý tím

Manažérka projektu

Irina Adamova

Email: adamova@charita.sk

Mob.: +421 910 852 167

Koordinátor kampaňovích aktivít

Nicolas Giroux

Email: giroux@charita.sk

Mob.: +421 910 852 252

Koordinátorka advokačných aktivít

Mária Viglašová

Email: viglasova@charita.sk