Farské charity - test | Slovenská katolícka charita

Farské charity – test

Slovenská katolícka charita spája farnosti po celom Slovensku a prináša do malých komunít obrovské možnosti ako pomáhať.  Do dnešného dňa sa zaregistrovalo už 164 farností, ktoré chcú rozvíjať svoje spoločenstvo a blízke aj vzdialenejšie okolie.

Organizujú vlastné aktivity, pomáhajú rodinám a jednotlivcom vo svojich farnostiach. Vzájomne sa stretávajú a diskutujú, ako rozvíjať svoje talenty a konať ešte viac dobrých skutkov.

Už teraz možno máte spoločenstvo vo svojej farnosti. Vzájomne sa stretávate a modlíte. Vypočujete sa a pomáhate si navzájom.  Možno ste už zorganizovali spoločnú akciu, alebo spoločne pomohli osobe mimo vášho spoločenstva, aj keď ste nemuseli.

Aktívne zdieľate život a službu v duchu evanjelia.  Prečo teda nenapĺňať evanjeliové prikázanie lásky ešte dokonalejšie?

Čo je Farská charita?

Farská charita je registrované združenie veriacich, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky – Diakónia

Prečo byť súčasťou

Slovenská katolícka charita združuje 10 diecéznych a arcidiecéznych charít a desiatky farských charít, ktoré spoločne tvoria rozsiahlu charitnú rodinu.

Samotná SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít, ktoré sú spojené v konfederácii Caritas Intenacionalis. Okrem toho je členom Caritas Europa.

Sme organizácia, ktorá sa už 93 rokov stará o ľudí na Slovensku. Vybudovali sme hospice, DSS zariadenia, centrá pre rodiny, nízkoprahové centrá a mnohé ďalšie. Napriek tomu chodievame stále do terénu, aby sme boli naozaj blízko pri človeku.

 • Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých od cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí.
 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten, kto príjme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať. 
 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky.

A s Vami dokážeme ešte viac.

Výhody založenia Farskej charity v rámci štruktúry charít

 • Založením Farskej charity zapojíte svoje spoločenstvo do siete farských charít v rámci svojej diecézy a Slovenska. Budete mať včasné a presné informácie o aktuálne prebiehajúcich aktivitách a zbierkach charity.
 • Pri zbierkach školských pomôcok a potravín sa s Vami podelíme o vyzbierané veci. Vy ich následne budete môcť efektívne rozdeliť núdznym vo vašej komunite a zlepšiť ich situáciu.
 • Ukážeme vám, ako systematicky pomáhať osamelým seniorom, mnohodetným rodinám, ľuďom v hmotnej núdzi, nezamestnaným. Poradíme ako zabezpečovať opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Prinesiete do farnosti odborné sociálne a právne poradenstvo a budete sa môcť v ňom aj vzdelávať.
 • Budete mať možnosť zúčastniť sa diecéznej duchovnej formácie a národného stretnutia Farských charít. Pozveme Vás aj na celoslovenskú Púť charít.

Nemusíte mať obavy, lebo Farská charita:

 • nemá právnu subjektivitu
 • právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa štatútom FCH, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • je registrovaná a metodicky koordinovaná diecéznou alebo arcidiecéznou charitou

Zo života Farských charít

Ako založiť Farskú charitu?

Založenie je jednoduché. Stačí ak sa nájdu aspoň 3 ochotní dobrovoľníci, ktorí majú túžbu konať dobré skutky. So súhlasom miestneho farára a kontaktujú diecézneho koordinátora a pošlú mu žiadosť o registráciu. Koordinátor sa už postará o zvyšok a navedie na cestu pomoci.

Kontakty na diecéznych koordinátorov

Najčastejšie otázky k farským charitám

 • súhlas farára
 • minimálne 3 ochotní dobrovoľníci vo farnosti
 • žiadosť o registráciu farskej charity

Ak máte problém naplniť niektorý z bodov  alebo napríklad presvedčiť aj ostatných, vyhľadajte si kontakt na diecézneho koordinátora, poradí a pomôže Vám.

Po registrácii farskej charity  bude vystavený registračný listu diecéznou charitou. Obdržíte zriaďovací dekrét o zriadení farskej charity.

Pri každej zbierke do ktorej sa aktívne zapojíte – budete mať nárok na vyzbierané veci podľa dohody, ktorú si vopred nastavíte s diecéznym koordinátorom.

Môžete sa zapájať do národných alebo diecéznych aktivít. Alebo si vytvárať aj vlastné. Vaša aktivita bude veľmi závisieť od Vás a môže vyzerať aj takto:

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným – finančná alebo konkrétna služba
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierky a distribúcia vyzbieraných vecí
 • duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí

Online portál

Ak ste už registrovaná Farská charita, máte možnosť prihlásiť sa do nášho dobrovoľníckeho portálu.

Vyplnený profil vám poslúži aj na propagáciu. Môžete opísať, čomu sa venujete, pochváliť sa, aké skutky pomoci ste už vykonali. Všetky aktivity, ktoré pripravujete a pre ktoré potrebujete pomoc ďalších dobrovoľníkov, môžete inzerovať cez tento portál.  Dobrovoľníci z okolia, ale aj z celého Slovenska uvidia Vašu ponuku a ak ich zaujme, zareagujú na ňu.

Online portál vám pomôže nájsť dobrovoľníkov najmä:

 • ak ste vo väčšom meste alebo obci
 • ak ste nenašli expertného dobrovoľníka vo vašej lokalite. Napr. odborníka na sociálne poradenstvo alebo IT správcu pre váš web
 • ak máte málo príležitostí na aktívne hľadanie dobrovoľníkov
 • ak chcete byť atraktívnejší pre mladých dobrovoľníkov
Najčastejšie otázky k portálu

Portál prepája lokálne charity a dobrovoľníkov z celého Slovenska. Umožňuje Vám získať pomoc aj dobrovoľníka- odborníka, o ktorom by ste sa iným spôsobom nedozvedeli.

Uvidíte profily a ponuky ostatných charít. Môžete sa inšpirovať ich činnosťou, kontaktovať ich a prípadne vytvárať aj spoločné aktivity.  Budete si môcť prehliadať zverejnené profily dobrovoľníkov. Ak Vás niektorý zaujme, bude môcť poslať dobrovoľníkovi správu.

Budete mať prístup k príručkám (napr. Manažovanie dobrovoľníkov)a materiálom ohľadne dobrovoľníctva (napr. vzory zmlúv a prehlásení). Tiež tam budeme publikovať Ročný plán aktivít.

Portál je určený iba pre registrované Farské charity. Vyplnený registračný formulár sa odošle na schválenie administrátorovi, ktorý overí či ste v zozname Farských charít.