Farské charity - test | Slovenská katolícka charita

Farské charity – test

Spájame farnosti po celom Slovensku s cieľom priniesť do malých komunít nové možnosti ako pomáhať núdznym. Do dnešného dňa sa zaregistrovalo už 164 farností, ktoré chcú rozvíjať svoje spoločenstvo a blízke aj vzdialenejšie okolie.

Organizujú vlastné aktivity, pomáhajú rodinám a jednotlivcom vo svojich farnostiach. Vzájomne sa stretávajú a diskutujú, ako rozvíjať svoje talenty a konať ešte viac dobrých skutkov.

Už teraz možno máte spoločenstvo vo svojej farnosti. Vzájomne sa stretávate a modlíte. Vypočujete sa a pomáhate si navzájom. Možno ste aj zorganizovali spoločnú akciu, alebo spoločne pomohli osobe mimo vášho spoločenstva, hoci ste nemuseli.

Aktívne zdieľate život a službu v duchu evanjelia. Prečo nenapĺňať evanjeliové prikázanie lásky ešte dokonalejšie?


Čo je Farská charita?

Farská charita je registrované združenie veriacich, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky – Diakónia.

Prečo s nami?

Slovenská katolícka charita združuje 10 diecéznych a arcidiecéznych charít a desiatky farských charít, ktoré spoločne tvoria rozsiahlu charitnú rodinu.

Samotná SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít, ktoré sú spojené v konfederácii Caritas Intenacionalis. Okrem toho je členom Caritas Europa.

Sme organizácia, ktorá sa už 93 rokov stará o ľudí na Slovensku. Vybudovali sme hospice, DSS zariadenia, centrá pre rodiny, nízkoprahové centrá a mnohé ďalšie. Napriek tomu chodievame stále do terénu, aby sme boli naozaj blízko pri človeku.

 • Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých od cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí.
 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten, kto príjme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať. 
 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky.

Výhody založenia Farskej charity

 • Založením Farskej charity zapojíte svoje spoločenstvo do siete farských charít v rámci svojej diecézy a Slovenska. Budete mať včasné a presné informácie o aktuálne prebiehajúcich aktivitách a zbierkach charity.
 • Pri zbierkach školských pomôcok a potravín sa s Vami podelíme o vyzbierané veci. Vy ich následne budete môcť efektívne rozdeliť núdznym vo vašej komunite a zlepšiť ich situáciu.
 • Ukážeme vám, ako systematicky pomáhať osamelým seniorom, mnohodetným rodinám, ľuďom v hmotnej núdzi, nezamestnaným. Poradíme ako zabezpečovať opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Prinesiete do farnosti odborné sociálne a právne poradenstvo a budete sa môcť v ňom aj vzdelávať.
 • Budete mať možnosť zúčastniť sa diecéznej duchovnej formácie a národného stretnutia Farských charít. Pozveme Vás aj na celoslovenskú Púť charít.

Nemusíte mať obavy, lebo Farská charita:

 • nemá právnu subjektivitu
 • právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa štatútom FCH, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • je registrovaná a metodicky koordinovaná diecéznou alebo arcidiecéznou charitou

Zo života Farských charít