Hľadali spôsoby, ako efektívnejšie pomáhať | Slovenská katolícka charita


Hľadali spôsoby, ako efektívnejšie pomáhať

pridal: Monika Domeniková | dátum: 7. októbra 2022 | kategória: Príbehy pomoci Ukrajina

Zo 44 miliónov obyvateľov Ukrajiny sa približne 7 miliónov ľudí sa presťahovalo do inej časti Ukrajiny a 7,2 milióna ľudí odišlo do niektorej z krajín Európskej únie. Asi trom miliónom ľudí z Ukrajiny pritom pomohla medzinárodná sieť charít Caritas. Aj takéto informácie dostali účastníci školenia týkajúceho sa projektu Emergency Appeal, ktorý je zameraný na riešenie krízových situácií.

V Marianke pri Bratislave sa 29. a 30. septembra zišli zamestnanci diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charít, aby v rámci centier podpory zlepšili celkovú koordináciu a skvalitnili vzájomnú spoluprácu.

Prostredníctvom práce v skupinách, cvičení, rozhovorov i simulovanej situácie účastníci školenia nielen predostreli základné piliere svojej práce, ale zároveň hľadali riešenia na problémy s ktorými sa stretávajú. Zamerali sa popritom na najväčšie výzvy svojej práce a opísali to, na čo sú najviac hrdí. Diskusia sa niesla aj v duchu krízovej komunikácie, safeguardingu, a toho ako efektívnejšie pomáhať. Nemenej podstatnou časťou bola otázka ako prejsť krízovou situáciou a fungovať po jej skončení. Počas školenia sa tiež zamerali na základnú humanitárnu normu kvality a zodpovednosti. Veľkou výzvou pritom ostáva udržateľnosť tohto projektu do budúcnosti.

Doposiaľ centrá podpory pomohli približne 20-tisíc ľuďom. Väčšina odídencov, ktorí žiadajú o pomoc charitných centier sú ženy s deťmi alebo starší ľudia, ktorí si nemôžu nájsť prácu. Potrebujú sa zaradiť do spoločnosti, preto im centrá podpory pomáhajú pri hľadaní ubytovania, práce, poskytujú pomoc pri nájdení školy, škôlky, a medzi ich agendu patrí aj vybavovanie rôznych dokumentov na úradoch. Zároveň im poskytujú humanitárnu pomoc, jazykové kurzy či voľnočasové aktivity.

Slovenská katolícka charita je súčasťou medzinárodnej siete charít Caritas Internationalis, ktorá je po vládnej pomoci druhým najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci. Má 165 členov a je predĺženou rukou cirkvi, keďže podáva pomocnú ruku biednym, zraniteľným a vylúčeným skupinám ľudí.  Koordinačným orgánom tejto celosvetovej konfederácie je generálny sekretariát Caritas internationalis so sídom v Ríme, Ženeve a New Yorku. V rámci svojej štruktúry pozostáva zo 7 regionálnych sekretariátov: Caritas Europa, plus Caritas Afrika, Ázia, Latinská Amerika a Karibik, Blízky východ a severná Afrika, Severná Amerika, Oceánia.