Aktivizácia a zamestnávanie ľudí s demenciou | Slovenská katolícka charita

Aktivizácia a zamestnávanie ľudí s demenciou

Demencia je ochorenie, ktoré má významný vplyv na pamäť, kognitívne schopnosti, ale aj schopnosť vykonávať každodenné úlohy. Toto ťažké ochorenie postihuje množstvo ľudí na celom svete. Napriek tomu existuje niekoľko spôsobov, ako mu predchádzať či spomaliť jeho vývoj. 

Prostredníctvom uvedeného kurzu sa s Vami podelíme o niekoľko aktivít a tipov, ktoré môžu pomôcť opatrovateľom a rodinným príslušníkom pri starostlivosti o pacientov trpiacich demenciou. Ponúkame Vám možnosť nadobudnúť prehľad o činnostiach a aktivizačných námetoch ako pracovať s pacientmi s demenciou v jednotlivých štádiách ochorenia, pretože nie je cieľom ich preťažovať, ale zabezpečiť, aby z aktivizácie profitovali.  

V prípade Vášho záujmu je možnosť si zaobstarať aj našu brožúru vrátane prekladu s názvom „Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou“ v hodnote 5 € v sekcii „Ponuka publikácií“. 

Lektorka

Mária Čunderlíková – riaditeľka odborných činností a liečebný pedagóg v Centre MEMORY n.o. Pripravuje a lektoruje vzdelávacie programy pre pracovníkov s orientáciou primárne na prácu so seniormi a ľuďmi s demenciou; 

Termíny:
5.6.2024 a 12.6.2024 v čase od 13.00 do 16.00
Miesto:
online
Poplatok za kurz:
Charitní zamestnanci: 38,-EUR
Ostatní: 50,-EUR

Prosíme, aby ste poplatok za kurz uhradili na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK1911000000002923845748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63241
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno 

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 10 dní pred konaním kurzu. Prihlásený uchádzač môže svoju účasť na kurze zrušiť písomne (e-mailom) alebo telefonicky. Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné: Zrušenie účasti viac ako 10 dní pred konaním kurzu – vrátenie 100% z uhradenej sumy za kurz, zrušenie účasti menej ako 10 dní pred konaním kurzu – bez nároku na vrátenie uhradenej sumy.