NOVÉ - Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní (online) | Slovenská katolícka charita

NOVÉ – Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní (online)

Školenie o tom ako viesť dokumentáciu počas opatrovania správne a profesionálne pre vlastnú ochranu

O kurze

Podľa rakúskych zákonov sú opatrovatelia povinní viesť pravidelnú dokumentáciu počas opatrovania. Kurz „Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní“, ktorý realizuje Caritas Rundum Zuhause betreut, pomôže lepšie a profesionálnejšie spravovať vašu dokumentáciu pre vašu vlastnú ochranu. Kurz dopĺňajú dôležité informácie a cvičenia pre odbornú komunikáciu s lekármi či inými službami v nemčine. Kurz je určený len pre Caritas-opatrovateľky.

Cieľ kurzu

  • Naučíte sa viesť dokumentáciu počas opatrovania správne a profesionálne pre vlastnú ochranu;
  • Získate niekoľko praktických tipov ako komunikovať s lekármi a inými službami v nemčine;
  • Tento kurz Vám pomôže riešiť náročne situácie pokojne a rozvážne;

Lektorka

Sabine Wecko, DGKP – koordinátorka 24-hodinovej starostlivosti, má bohaté skúsenosti s diagnostikou, organizáciou, kontrolou a vyhodnocovaním opatrovateľských opatrení

Termíny:
14.03.2022 a 25.04.2022 v čase od 13.00 do 14.30
alebo
12.09.2022 a 17.10.2022 v čase od 13.00 do 14.30
Miesto:
online
Poplatok za kurz:
15 €

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.