NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov (online) | Slovenská katolícka charita

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov (online)

Osviežite si svoje vedomosti o najčastejších ochoreniach, s ktorými sa môžete pri opatrovaní seniorov stretnúť

O kurze
Osviežte si svoje vedomosti o najčastejších chorobách v pokročilom veku. Témou budú ochorenia srdcovo – cievneho systému, ochorenia dýchacích ciest a tráviacej sústavy, ako aj Parkinsonova choroba. Venovať sa budeme špecifikám fyziologického starnutia, farmakoterapii, ale aj často opomínanej téme akou je etika v geriatrii. Praktické rady a skúsenosti vám pútavou formou sprostredkuje odborníčka na paliatívne a geriatrické ošetrovateľstvo.

Cieľ kurzu

  • Osviežite si svoje vedomosti o najčastejších ochoreniach, s ktorými sa môžete pri opatrovaní seniorov stretnúť;
  • Získate množstvo relevantných odborných informácií pohodlne na jednom mieste;
  • Tento kurz je šitý na mieru práve vám a pomôže Vám zorientovať sa v situácii, ktorú práve s vašim klientom prežívate;

Lektorka

Anna Michňová, PhDr. –odborníčka na paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo, námestnička pre ošetrovateľstvo v Nemocnici Zelený sen, Banská Bystrica;

Termín:
10.05.2022 v čase od 09.00 do 17.00
Miesto:
online
Poplatok za kurz:
Charitní zamestnanci 30,-EUR
Ostatní 45,-EUR

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.