Train to Care II | Slovenská katolícka charita

Train to Care II

Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo

Viac o kurze tu

„Páčila sa mi prezentácia témy Demencie – všetko bolo veľmi dobre a zrozumiteľne vysvetlené, vyzdvihujem cvičenia pamäte“ (účastník kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

„Kurz odporúčam – oceňujem vzdelanosť a rozhľadenosť pani lektorky a jej dokonalé vysvetlenie choroby a priebehu všetkých štádií demencie“ (účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

 

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (3-dňový kurz)

Viac o kurze tu

„Kurz určite odporúčam – páčila sa mi prednáška, odborná výučba lektora – pani Kubeš, praktické ukážky, dobrý tím“(účastníčka kurzu v Bratislave v roku 2018)

„Pozitívne hodnotím ukážky – otáčanie a polohovanie pacienta, rôzne spôsoby pri viacerých polohách“  (účastníčka kurzu v Bratislave v roku 2017)

 

Fit for Care – Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti

Viac o kurze tu

„Priateľský prístup lektorky, navodenie príjemnej atmosféry, veľa praktických rád, konkrétnych príkladov z praxe“  (účastník kurzu v Košiciach v roku 2018)

„Podrobné vysvetlenie danej témy, dobrá komunikácia, výborný kolektív, super lektorka – prednášala veľmi pútavo“ (účastníčka kurzu v Bratislave v roku 2018)

 

Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života

Viac o kurze tu

„Páčil sa mi celkový priebeh kurzu, lektorka mala výborný prejav a prístup, prejavu bolo veľmi dobre rozumieť.“ (účastníčka kurzu Bratislave v roku 2017)

 

 

Program Train to Care II 2018 na stiahnutie TU

 

Lektorky vzdelávacích programov:

PaedDr. Mária Čunderlíková – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD.– VŠ pedagogička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzite

PhDr. Anna Michňová – lektorka SZU v Banskej Bystrici

Alena Kubeš – kinestetická trénerka

 

Prihláška Train to Care II 2018 na stiahnutie TU

Vyplnenú záväznú prihlášku je možné zaslať poštou na adresu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 814 15 alebo mailom na adresu: ttc@charita.sk.

Viac informácii je možné získať na adrese ttc@charita.sk alebo na telefónnom čísle +421 910 842 600.

 

Výška poplatku je 15,00 € za deň kurzu.

Náklady na ubytovanie, dopravu a stravu si hradia účastníci sami!

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 203

Do správy pre prijímateľa uviesť: názov kurzu + meno účastníka + miesto konania

 

Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Barboru Náhlikovú na telefónnom čísle +421 910 842 600 alebo na mailovej adrese ttc@charita.sk.