Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľstve | Slovenská katolícka charita

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľstve

Špeciálna metóda založená na potvrdzovaní pocitov a vnútorného prežívania ľudí s demenciou, s cieľom znížiť frustráciu a stres pracovníka a zvýšiť sebahodnotu klienta.

O kurze
Keď ľudia kvôli starobe či chorobe strácajú schopnosť racionálne myslieť a pamätať si veci, komunikácia s nimi sa stáva náročnou. Naomi Feil na základe svojich mnohoročných skúseností navrhla iný spôsob komunikácie, založený na potvrdení ich pocitov a vnútorného prežívania. Po validačných stretnutiach sa ľudia cítia prijatí a rešpektovaní, čím opätovne nadobúdajú ľudskú dôstojnosť a ich napätie a stres sa zmierňujú. Kto sa tejto metóde naučí, bude schopný vnímať svet očami svojich klientov a lepšie porozumie ich navonok čudnému správaniu.

Obsah kurzu

 • Úvod do komunikačného prístupu s ľuďmi s demenciou podľa metódy Validácie Naomi Feil
 • Druhy demencií so zameraním na Alzheimerovu chorobu, mozog a symptómy a cieľová skupina pre metódu validácie N. Feil
 • Pozadie stavov dezorientácie pri demencii
 • Efektívna identifikácia a uspokojovanie potrieb ľudí s demenciou
 • Biografia a jej vplyv na stav dezorientácie pri demencii
 • Fázy dezorientácie podľa N. Feil
 • Verbálne a neverbálne techniky komunikácie podľa metódy Validácie NaomiFeil
 • Priame ukážky validácie v praxi

Čo v kurze získam

 • Zoznámim sa s konceptom Validácie podľa Naomi Feil®, s jeho teoretickými východiskami a komunikačnými technikami
 • Porozumiem stavom dezorientácie a ich pozadiu
 • naučím sa rozlišovať validáciu od ostatných metód používaných v kontaktes dezorientovanou osobou ako napr. orientácia v realite, odvráteniepozornosti a pod.
 • budem vedieť vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľaprincípov Validácie Naomi Feil®Trvanie16 vyučovacích hodín

Trénerka: Maria Wirth, Mgr., PhD. – špeciálna pedagogička, certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

Termín: 12. – 13.5.2020, v čase od 9.00 – 17.00
Online kurz: kvôli pandemickým opatreniam prebehne kurz online
Poplatok za kurz:
charitní zamestnanci – 36 €
ostatní – 70 €

Vyberte si spôsob prihlasovania:

V prípade použitia klasickej prihlášky Vás prosíme o jej zaslanie prostredníctvom pošty alebo e-mailu na:

Slovenská katolícka charita
Viera Prokopcová
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Tel. +421 / (0) / 2 5443 1506
Mobil : +421/(0)910-842-600
Email: ttc(zavinac)charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Slavomira Mergel
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850
Tel: +43 / (0)1 / 376 02 15
Email: office(zavinac)caritas-rundumbetreut.at

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.