Kvalita života odídencov sa zlepšila aj vďaka pomoci charít na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Kvalita života odídencov sa zlepšila aj vďaka pomoci charít na Slovensku

pridal: Monika Domeniková | dátum: 20. augusta 2023 | kategória: Príbehy pomoci Ukrajina

Odídenci vysoko oceňujú pomoc a služby charity. Na Slovensku sa pritom cítia v bezpečí. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý Slovenská katolícka charita realizovala v centrách podpory po celom Slovensku.  

Týmto spôsobom hľadala charita odpoveď na otázku, či žijú ukrajinskí odídenci na Slovensku dôstojne. Išlo pritom o vyhodnotenie hlavného cieľa projektu Emergency Appeal, vďaka ktorému otvorila Slovenská katolícka charita najväčšiu sieť centier podpory pre odídencov na Slovensku.

Na vzorke 562 odídencov sme zistili, že kvalita života sa vo väčšine jednotlivých aspektov zlepšila, ale vnímanie celkovej kvality života utečencami je výrazne horšie ako v kontrolnej slovenskej skupine. To naznačuje, že hoci sa cítia prijatí a v bezpečí, existujú aj iné problémy, ktoré ovplyvňujú ich celkovú kvalitu života,“ vysvetľuje projektová manažérka humanitárnej pomoci a integrácie SKCH, Veronika Kopernická. 

Veľmi alebo úplne bezpečne sa na Slovensku cíti 59% respondentov z radov odídencov, čo je porovnateľné aj s kontrolnou vzorkou Slovákov.  Podobne odpovedali ukrajinskí a slovenskí respondenti aj na otázky ohľadom energie pre každodenný život, negatívne pocity a dostatok financií na bežné výdavky.  „Výraznejšie rozdiely sa ukázali v odpovediach o dostupnosti informácií, a to pravdepodobne v dôsledku jazykovej bariéry, keď v kontrolnej skupine 65 % potvrdilo úplnú alebo maximálnu dostupnosť v porovnaní s 36 % vo vzorke utečencov,“ zhodnotila V. Kopernická. 

Druhá časť prieskumu sa týkala spokojnosti odídencov s poskytovanými službami od charít na Slovensku.  Prieskum potvrdil, že pomoc, ktorú  poskytla Slovenská katolícka charita odídencom je vysoko cenená a klienti sú za ňu veľmi vďační. Obzvlášť oceňovaný bol program Cash+ pre najviac zraniteľné skupiny odídencov. „Ide o potravinové poukážky, za ktoré si môžu sami vybrať to, čo reálne potrebujú. Takúto pomoc dostali tí, ktorých príjem nepresiahol výšku životného minima. Nemuseli si tak chodiť po potravinovú pomoc a sami si nakúpili to, čo potrebujú. Týmto sme zároveň podčiarkli dôstojnosť každého človeka,“ ozrejmila ďalej V. Kopernická. 

Drvivá väčšina odídencov hodnotí veľmi pozitívne aj iné služby charitných centier ako napríklad jazykové kurzy, voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo.  Viac ako 86% klientov – odídencov je spokojných so psychologickým poradenstvom v centrách podpory.

Cieľom prvého spoločného projektu charít pre  odídencov  z Ukrajiny pod názvom Emergency Appeal bolo zvýšiť dôstojnosť odídencov na Slovensku. Vsúčasnosti Slovenská katolícka charita pokračuje v druhom projekte pomoci, ktorý sa zameriava na integráciu najzraniteľnejších skupín utečencov z Ukrajiny. V centrách podpory  poskytuje materiálnu a potravinovú pomoc, jazykové a odborné kurzy, psychologickú pomoc, ale aj workshopy a voľnočasové aktivity.