Mladí dobrovoľníci pomohli núdznym na Slovensku | Slovenská katolícka charita


Mladí dobrovoľníci pomohli núdznym na Slovensku

pridal: Monika Domeniková | dátum: 27. októbra 2022 | kategória: Príbehy pomoci Ukrajina

Viac ako 15 ton potravín a drogérie za asi 20-tisíc eur rozdali v pondelok, 24. októbra v Poprade. Kamión humanitárnej pomoci z Nemecka priviezol pomoc pre núdznych v rámci centier podpory. Prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity tak dostali pomoc tí najzraniteľnejší.

Kamión pomoci vyslali zástupcovia občianskeho združenia Younge leute helfen (Mladí ľudia pomáhajú), ktorí zároveň osobne pomoc odovzdali.

„Táto podpora pomôže Ukrajincom, pretože tí stále potrebujú pomoc. My sme tu na to, aby sme konali dobro a sme radi, že nám pomohli mladí ľudia z Nemecka. Zároveň my tiež pomáhame na Ukrajine, čiže týmto sa nám ešte viac otvoria ruky, aby sme mohli pomáhať,“ povedal riaditeľ Spišskej katolíckej charity, Pavol Vilček.

Humanitárna pomoc smerovala z Popradu aj centrám podpory na východe Slovenska. Na Slovensku pôsobí 23 centier podpory pre odídencov z Ukrajiny. Ľuďom v núdzi pomáhajú integrovať sa do spoločnosti, poskytujú pomoc pri hľadaní ubytovania, práce, pri nájdení školy, škôlky a medzi ich agendu patrí aj vybavovanie rôznych dokumentov na úradoch. Zároveň poskytujú humanitárnu pomoc, jazykové kurzy a voľnočasové aktivity.

„Keďže nám v centrách podpory dochádzajú základné potraviny, túto reakciu sme uvítali. Stále hľadáme spôsoby, ako pomôcť núdznym ľuďom v našich centrách podpory. Okrem humanitárnej pomoci im pomáhame zaradiť sa do spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít v našich centrách,“ povedala manažérka humanitárnej pomoci a integrácie, Alexandra Mruk Papainopol.

Slovák dlhodobo žijúci v Nemecku a dobrovoľník Jaroslav Tlučák, ktorý Nemcov na Slovensku sprevádzal, uviedol, že v Poprade odovzdali cukor, ryžu, olej, mydlo, umývacie prostriedky a dve palety oblečenia, ktoré bolo vyzbierané od dobrodincov z oblasti Mníchova.

„Máme skúsenosti z vojny na Balkáne a videli sme, že potreba pomoci je veľká aj na Slovensku, tak sme sa rozhodli prispieť. Napríklad do Kosova chodíme s humanitárnou pomocou každý mesiac,“ povedal Hubert Zeltsperger z organizácie Younge Leute Helfen.

Mládežnícka dobrovoľnícka organizácia Younge leute helfen zjednocuje 125 farností a zahŕňa asi 12-tisíc rodín v oblasti medzi Mníchovom a Salzburgom. Organizácia pracuje výlučne na dobrovoľníckej báze cez kresťanské farnosti. Už 30 rokov organizuje pomoc na Balkáne.