Poďme si pomáhať | Slovenská katolícka charita


Poďme si pomáhať

pridal: charita | dátum: 24. marca 2020 | kategória: Aktuality

Šírenie koronavírusu COVID-19 a s tým spojené núdzové opatrenia vyhlásené vládou SR menia zvyčajný rytmus našich dní a nevyhnutne vplývajú aj na náš psychický stav. So zvyšujúcim sa náporom však narastá aj iniciatívna aktivita organizácií a ľudí, ktorí si uvedomujú potrebu pomáhať. Pomoc tak nadobúda ďalšie kreatívne formy a mnohokrát podoby tej najobyčajnejšej medziľudskej spolupatričnosti. Zapojiť sa môže každý.

KOMU MÔŽEM POMÔCŤ?

Odlúčením od rodín a blízkych trpia najmä tí, pre ktorých je pocit blízkosti dôležitý i za bežných podmienok. Chorí, starší, osamelí rodičia s deťmi… No nielen oni, sú to i bezdomovci a sociálne slabší. Mnohí z nich sú závislí na sociálnej pomoci. Ak nie priam existenčne, tak pre pocit opustenosti. Citlivý kontakt, ktorý im poskytujeme i za súčasných, obmedzujúcich podmienok, je dôležitý pre ich sociálnu a psychickú podporu, aby lepšie zvládali životné okolnosti, v ktorých sa ocitli.

ČO MÔŽEM SPRAVIŤ?

Aby ste pomohli, kontaktujte organizáciu, ktorá má s pomocou znevýhodneným už dlhodobé skúsenosti. Slovenská katolícka charita spravuje nocľahárne, denné centrá, hospice, domovy pre odchovancov z detských domovov, ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím a iné zariadenia pre znevýhodnených, kde uvíta pomoc. Ako organizácia však vytvárame i komunity dobrovoľníkov po celom Slovensku, operujúce v okolí vlastnej farnosti podľa aktuálnej „susedskej“ potreby.

PRIHLÁS SA DO NÁŠHO DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU

AKO POMÁHAŤ?

Prinášame ti pár tipov, ako sa zapojiť. Nájdeš medzi nimi aj konkrétne príklady pomoci v našej organizácii.

1. Šite rúška a darujte látku na ich ušitie

Slovensko, ako i iné krajiny, bojuje s nedostatkom ochranných zdravotníckych pomôcok. Bolestne to pociťujú v nemocniciach, ale i v organizáciach, akou je tá naša, kde sa venujeme „terénnej“ práci s najviac ohrozenými skupinami (seniori, dlhodobo chorí, bezdomovci). Rúška potrebujeme pre nás, kolegov a dobrovoľníkov, pre našich klientov. Tie, ktoré sme už rozdali, sme z veľkej časti ušili sami.

Tip: Ručne ušité rúška aktuálne nutne potrebujú všetky naše arcidiecézne a diecézne charity. Venované látky na šitie ocení charita zo Spiša.

2. Zavolajte starším v rodine a okolí

Pocit izolácie trápi asi všetkých, no obzvlášť starších, ktorí vzhľadom na možné následky ochorenia prežívajú viac strachu z nákazy. Zavolajte im a spýtajte sa, či nepotrebujú pomoc, informujte ich o aktuálnych informáciách a opatreniach, ktorými sa zamedzuje riziko z ochorenia. Zanechajte im na seba kontakt.

Tip: Ochotných dobrovoľníkov na rozhovory so seniormi v charitných centrách hľadajú naši charitní kolegovia v Žiline. Taktiež v Bratislave rozbehli zbierku na pomoc seniorom, pre fungovanie ktorej hľadajú dobrovoľníkov na dvíhanie vyzváňajúcej linky a rozprávanie so seniormi.

3. Roznos potravín, liekov, teplých obedov

Pomôžme tomu, aby sa seniori nemuseli vystavovať nákaze vo verejných priestoroch s množstvom ľudí. Seniori sú najzraniteľnejšou skupinou vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Osloviť ich môžete telefonicky alebo vyvesením oznamu o vašej ochote pomôcť (s vaším kontaktom), ak by to potrebovali. Vyhnete sa tak klopaniu na dvere.

Tip: Pomoc s nákupom organizuje naša charita v Nitre, Rožňave, Spiši, BratislaveKošiciach.

4. Vyvenčenie psíka

Mnohí starší žijú v domácnosti s domácim miláčikom, ktorého je potrebné denne niekoľkokrát venčiť. Pýtajte sa, najmä ak žijete v prostredí, kde prevláda vyššie riziko nákazy, či nie je potrebné vziať ich psíka na prechádzku namiesto nich.

5. Vynesenie smetí a dezinfekcia spoločných priestorov

Ak bývate v zariadeniach so spoločnými priestormi, dohodnite sa so susedmi na ich pravidelnej dezinfekcii. Vírus sa dokáže šíriť aj kontaktom s povrchmi, ako sú tlačidlá vo výťahu, kľučky od dverí, vypínače svetla či zárubne na schodiskách.

6. Pomoc opusteným rodičom s deťmi, ľuďom v karanténe

Neplánované prázdniny a domáca výučba značne komplikujú prácu z domu, situácia môže byť pre rodičov preto značne náročná a stresujúca, najmä teraz, keď sa nemôžu spoľahnúť na ochotu starých rodičov. Vyjadrite im podporu a ponúknite pomoc, ak budú potrebovať nakúpiť.

7. Podpora organizácií pre ľudí bez domova

So sprísnenými obmedzeniami prichádzajú ľudia bez domova o možnosť zarobiť si na nocľah a stravu. Nemajú miesto, kam by sa ukryli, aby prečkali karanténu. V prípade ochorenia nemôžu vyležať chorobu vo svojich posteliach, ak nebudú hospitalizovaní. Pritom ľudia bez domova patria k najohrozenejšej skupine. Často sú vo vyššom veku, z dôvodu zanedbanosti majú podlomené zdravie a sú menej informovaní. Potrebujú pomoc vo forme ochranných rúšok či jedla zadarmo. Myslite na tých, ktorých máte v okolí a hľadajte spôsob pomoci prostredníctvom organizácie, ktorá im pomáha.

Tip: Diecézna charita Žilina hľadá dobrovoľníkov mužov na meranie teploty do mužskej nocľahárne v Žiline a Čadci.

8. Darujte trvanlivé potraviny, ochranné pomôcky, lieky

To, čo nám chýba, sú ochranné prostriedky, rúška, rukavice, dezinfekcie. Z toho dôvodu museli niektoré nocľahárne a denné strediská znížiť kapacity a obmedziť aj niektoré svoje služby. Aby sme mohli pracovať v pôvodnom režime, nutne potrebujeme pomoc s dodaním chýbajúcich pomôcok, ale i balíkov trvanlivých potravín, ktoré roznášame na miesta stanovísk ľudí bez domova, aby sme tak vyplnili medzeru vytvorenú zavedenými opatreniami. 

Tip: Lieky a potraviny pre bezdomovcov chýbajú charitám v Nitre Prešove.

9. Prejavte podporu sociálne slabším marginalizovaným skupinám

Z dôvodu výpadku zo zamestnania majú mnohí ľudia problém udržať si bývanie a zabezpečiť základné potreby. Bude potrebné pomôcť im s potravinami či liekmi, na ktoré nebudú mať prostriedky. Podporte organizácie, ktoré sa venujú sociálne slabším, alebo priamo rodiny, ktorým podobná situácia hrozí.

Tip: Zbierku na potravinové balíčky pre rodiny v hmotnej núdzi organizuje charita v Prešove.

10. Poskytnite svoje schopnosti ako dobrovoľník

Ak ste zdravotná sestra mimo služby, študent medicíny či psychológie, alebo len ak chcete pomáhať a nevykazujete známky vlastnej nákazy. Podľa vlastných skúseností môžete pomáhať odborne a láskavo. Naša organizácia hľadá ľudí, ktorí by sa telefonicky porozprávali so seniormi v charitných domovoch alebo vykonávali ľahké úkony v zariadeniach, napr. meranie teploty v nocľahárni.

Tip: Prihlás sa ako dobrovoľník. Informácie, ako môžeš pomôcť, ti poskytnú koordinátori pre jednotlivé regióny Slovenska.

BONUS: Zapojte sa do modlitieb

Je obdobie pôstu, počas ktorého sa duchovne obnovujeme, vstupujeme do seba. Bežne máme podporu v spoločenstve, no nezabúdajme, že je tomu tak i teraz, hoci nestojíme v plnom kostole. Vnímajme ticho domova ako príležitosť na prehĺbenie viery v úprimnosti našej ľútosti a skutkoch pomoci druhým; prijaté obmedzenia ako možnosť prežiť pôst skromne a v odriekaní. Vhodnou príležitosťou, ako tento sebazápor premeniť na príbeh pomoci, je Pôstna krabička.

Fyzická izolácia neznamená nutne sociálnu či emocionálnu opustenosť. Konkrétne gestá pomoci sú potrebné viac než kedykoľvek predtým. Možno je situácia, v ktorej sme sa ocitli, vhodnou pripomienkou potreby blízkosti pre zahnanie ľahostajnosti, ktorú sme si medzi seba vpustili, príležitosťou k posilneniu už existujúcich a vytváraniu nových vzťahov bez prekážky v postavení, farbe pleti či vierovyznania. Slovami pápeža Františka:

„Musíme myslieť na to, že to bude trochu ako po vojne. Nebude viac ´ten druhý´, ale budeme ´my´. Pretože z tejto situácie môžeme vyjsť iba všetci spoločne.”

* * *

Foto: Perry Grone (Unsplash.com)