Privítali nás projekty v Ugande a Rwande | Slovenská katolícka charita


Privítali nás projekty v Ugande a Rwande

pridal: wp-dev | dátum: 10. mája 2017 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila v tomto roku už 6. ročník celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Vďaka podpore slovenských darcov tak môžeme u niekoľko rokov realizovať rozvojové projekty v krajinách subsaharskej Afriky.

V dňoch od 2. do 9. mája 2017 absolvovali zástupcovia SKCH pracovnú cestu do oboch krajín zameranú na monitoring projektov, ako aj na plánovanie nových aktivít. Spolu s generálnym sekretárom SKCH Radovanom Gumulákom a koordinátorom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Martinom Vittekom sa zúčastnil pracovnej cesty aj budúci generálny sekretár SKCH pán Erich Hulman, ktorý prevezme vedenie SKCH od 1. júla 2017. Počas návštevy jednotlivých projektov sa tak mohol osobne oboznámiť s doterajšou činnosťou SKCH v oboch krajinách a tiež bližšie spoznať miestne cirkevné autority, regionálnych partnerov ako aj slovenských dobrovoľníkov, ktorých na tieto projekty SKCH pravidelne vysiela.

Prvou krajinou, ktorú spoločne navštívili bola Uganda, v ktorej SKCH od roku 2012 prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Centrum na severe krajiny neďaleko mesta Adjumani v súčasnosti poskytuje komplexnú starostlivosť pre viac ako 50 HIV pozitívnych detí. Centrum tiež prevádzkuje materskú školu, ktorú navštevujú aj deti zo širšieho okolia. SKCH pomáha v tomto regióne aj prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®, ktorý umožňuje takmer 500 ugandským deťom chodiť do školy. Počas pobytu v centre sa zástupcovia SKCH bližšie oboznámili aj s pokračujúcou výstavbou ďalších odborných učební.

Budúci generálny sekretár a koordinátor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci následne navštívili aj susednú Rwandu, v ktorej SKCH od mája 2016 prevádzkuje Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti v pútnickom meste Kibeho. Okrem stretnutia so zástupcami rehole pallotínov sa mali možnosť stretnúť sa aj s miestnym biskupom Célestinom Hakizimom. Osobne navštívili aj niektoré dediny, z ktorých pochádzajú deti, ktoré navštevujú centrum. Mali tak možnosť bližšie spoznať veľmi jednoduché zázemie a životné podmienky mnohých z nich.

Do zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017 je možné sa zapojiť aj po skončení pôstneho obdobia zaslaním daru na účet SKCH: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Viac informácii o zbierke sa dozviete na stránke www.postnakrabicka.sk

Verejná zbierka Pôstna krabička pre Afriku 2017 je otvorená do 31. decembra 2017. Finančné dary poukázané po tomto termíne budú použité na všeobecnú činnosť a aktivity SKCH na Slovensku.