Projekt MIND | Slovenská katolícka charita

Projekt MIND

MINDMigration (Migrácia). INterconnectedness (Prepojenie). Development (Rozvoj)

“Migranti a utečenci nie sú pešiakmi na šachovnici ľudstva. Sú to deti, ženy a muži, ktorí odchádzajú alebo sú nútení opustiť svoje domovy z rôznych dôvodov, a ktorí majú spoločnú  túžbu poznať a mať, ale predovšetkým, byť niečím viac. ” 
Posolstvo Pápeža Františka ku svetovému dňu migrantov a utečencov (5. august 2013)

Dvanásť organizácii, jedna spoločná vízia

MIND je trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti, o otázkach rozvoja a o podpore rozvojového vzdelávania v Európskej únii.

Celkovo na projekte spolupracuje  dvanásť charitatívnych organizácii z jedenástich krajín Európy.

Caritas Austria
Caritas Bayern (Nemecko)
Caritas international Belgium
Caritas Bulgaria
Caritas Czech Republic
Caritas Europa
Caritas Italy
Caritas Portugal
Caritas Sweden
Caritas Slovakia – Slovenská katolícka charita
Caritas Slovenia
Cordaid (Holandsko)

Hlavný cieľ projektu:  Zvyšovanie povedomia

Projekt prispeje k zlepšeniu porozumenia a povzbudí širokú verejnosť k aktívnejšej účasti na otázkach spojených s udržateľným rozvojom. Poskytneme priestor  na objasnenie komplexnosti vzťahov medzi migráciou, trvalo udržateľným rozvojom a poukážeme na možné reakcie, ktoré sú založené na  ľudskosti, dôstojnosti a na rešpekte.

Očakávané výsledky, ktoré chceme počas trvania projektu dosiahnuť, budú mať za následok:

1) Zlepšenie porozumenia širokej verejnosti o vzťahoch medzi univerzálnym trvalo udržateľným rozvojom a migráciou, ich významom v EÚ a v  rozvojových krajinách sveta, ako aj objasnenie úlohy  EÚ v rozvojovej spolupráci (v 11 členských štátoch EÚ).

2) Štátne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci a ďalší (potenciálni) aktéri v oblasti rozvoja sa budú čoraz viac angažovať pri riešeniach základných príčin migrácie. A taktiež budú vnímať dôležitosť efektívnej integrácie  migrantov a utečencov ako potenciálnych aktérov udržateľného rozvoja (v 11 členských štátoch EÚ).

Bližšie informácie o Cieľoch udržateľného rozvoja nájdete tu

Otázka migrácie a rozvoja je citlivou témou na Slovensku, ako aj v Európe, ktorá výrazne polarizuje spoločnosť. Chceme náročnosť a komplexnosť témy vysvetliť zrozumiteľne a priblížiť ju širokej verejnosti prostredníctvom mnohých celonárodných aktivít.

Počas trvania projektu zavíta do viacerých slovenských miest expozícia, ktorá priblíži životy tých najmenších, žijúcich v oblastiach zmietaných ozbrojenými konfliktami a chudobou. Budú organizované prednášky a otvorené debaty v knižniciach, kultúrnych priestoroch a na stredných a vysokých školách, počas ktorých bude príležitosť na rozhovory s odborníkmi s rôznymi uhlami pohľadu, aj s ľuďmi, ktorí boli sami nútení  opustiť svoje krajiny. A mnoho iného.

Čo je domov? Mobilná výstava

Mobilná expozícia „Čo je domov?“ predstavuje slovenskej verejnosti pohľad na svet očami tých najmenších z rôznych kútov sveta. Kresby do nej pripravili deti a mladí ľudia (6 – 16 rokov) z projektu Adopcia na diaľku® (z krajín Ukrajina, Haiti, Uganda a Vietnam), projektov humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity v Sýrii a Libanone, ako aj deti zo základných škôl na Slovensku.

Pretože pochádzame z iných krajín, kultúr či sociálnych pomerov, každý z nás má svoju predstavu o domove. Príďte si pozrieť do rôznych miest Slovenska, čo znamená domov pre deti z rôznych krajín. Je ich predstava iná ako tá Vaša?

18.11.-28.11.2019 Trenčín
OC LAUGARICIO, Belá, 911 01 Trenčín

24.1. – 9.2.2019 Košice
OC CASSOVIA, Pri prachárni 4, 040 11 Košice

Tento projekt získal finančnú pomoc z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu

Informácie pre vyučujúcich – V prípade záujmu o prednášku na vašej škole, nás kontaktujte na adrese: adamova@charita.sk; giroux@charita.sk.

Naša ponuka pre školy

Ponúkame interaktívne prednášky a workshopy o význame domova a dôvodoch migrácie. Ich cieľom je porozumenie iným kultúram a prekonávanie predsudkov a stereotypov. Sú vedené hravou formou a obohatené o rôzne aktivity a praktické úlohy. Prednášky sú obohatením a doplnením vyučovacích osnov na školách (Prierezová téma je Multikultúrna výchova) , čo v konečnom dôsledku môže prispieť k zvýšeniu záujmu o vyučovacie predmety (napr. dejiny, obcanska nauka a pod.).

Do programu plánujeme začleniť diskusiu s azylantom žijúcim na Slovensku, počas ktorej budú mať študenti možnosť klásť otázky súvisiace s jeho/jej konkrétnymi dôvodmi opustiť krajinu pôvodu a s vytváraním nového domova na Slovensku.

Program je bezplatný, realizujú ho lektori SKCH – Irina Adamova, ktorá v minulosti pracovala s mladými utečencami v Londýne a je bývalou učiteľkou na bilingválnom gymnáziu v Bratislave a Nicolas Giroux, kampaňový koordinátor v Charite a spoluzakladateľ Bystrá, centra pomalého života v Bratislave.

Žiaci

• pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti,
• utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
• akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí

Metódy vzdelávania

výklad, praktické úlohy, analýza a autoreflexia po sledovaní videí, kontaktný storytelling, diskusie, spätná väzba, rozhovory

Cieľovou skupinou je sú najmä žiaci Stredných škôl a Vysokých škôl.

Ak by ste mali záujem o našu návštevu
ma prosím kontaktujte na adrese adamova@charita.sk alebo na mobilnom telefónnom čísle: +421 910 852 167

Aké aktivity ešte vykonávame?

Mobilná výstava detských obrázkov z rôznych krajín sveta. Výstava pozostáva z 12 panelov formátu A1;Ponúkame: Doprava, montáž

Prednášky na školách, v UPC o migrácii a stretnutia s azylantmi, žijúcimi na Slovensku (prednáška trvá 1.5hod)

„Živé knižnice“ – facilitované stretnutie širokej verejnosti s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu. Živá kniha je teda človek s výnimočným životným príbehom (trvá 1.5 hod – 2 hod). Na 2 knihy max 14 ľudí zo širokej verejnosti
Ponúkame: Organizovanie aktivity širokú verejnosť, plnú hradenú dopravu, stravu, ubytovanie prednášajúcich, ubytovanie 6 „živých kníh“ (hradene z projektu MIND).

Verejne diskusii o migračných mýtoch a témach, ktoré rezonujú vo verejnosti (s expertmi a predsedami o.z.) (trvá 1.5 hod)
Ponúkame: Organizovanie aktivity širokú verejnosť, plnú hradenú dopravu, stravu, ubytovanie prednášajúcich