Projekt MIND

Projekt MIND

pridal: charita | dátum: 8. marca 2018 | kategória:

MINDMigration (Migrácia). INterconnectedness (Prepojenie). Development (Rozvoj)

„Migranti a utečenci nie sú pešiakmi na šachovnici ľudstva. Sú to deti, ženy a muži, ktorí odchádzajú alebo sú nútení opustiť svoje domovy z rôznych dôvodov, a ktorí majú spoločnú  túžbu poznať a mať, ale predovšetkým, byť niečím viac. “ 
Posolstvo Pápeža Františka ku svetovému dňu migrantov a utečencov (5. august 2013)

Dvanásť organizácii, jedna spoločná vízia

MIND je trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti, o otázkach rozvoja a o podpore rozvojového vzdelávania v Európskej únii.

Celkovo na projekte spolupracuje  dvanásť charitatívnych organizácii z jedenástich krajín Európy.

Caritas Austria
Caritas Bayern (Nemecko)
Caritas international Belgium
Caritas Bulgaria
Caritas Czech Republic
Caritas Europa
Caritas Italy
Caritas Portugal
Caritas Sweden
Caritas Slovakia – Slovenská katolícka charita
Caritas Slovenia
Cordaid (Holandsko)

Hlavný cieľ projektu:  Zvyšovanie povedomia

Projekt prispeje k zlepšeniu porozumenia a povzbudí širokú verejnosť k aktívnejšej účasti na otázkach spojených s udržateľným rozvojom. Poskytneme priestor  na objasnenie komplexnosti vzťahov medzi migráciou, trvalo udržateľným rozvojom a poukážeme na možné reakcie, ktoré sú založené na  ľudskosti, dôstojnosti a na rešpekte.

Očakávané výsledky, ktoré chceme počas trvania projektu dosiahnuť, budú mať za následok:

1) Zlepšenie porozumenia širokej verejnosti o vzťahoch medzi univerzálnym trvalo udržateľným rozvojom a migráciou, ich významom v EÚ a v  rozvojových krajinách sveta, ako aj objasnenie úlohy  EÚ v rozvojovej spolupráci (v 11 členských štátoch EÚ).

2) Štátne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, jednotlivci a ďalší (potenciálni) aktéri v oblasti rozvoja sa budú čoraz viac angažovať pri riešeniach základných príčin migrácie. A taktiež budú vnímať dôležitosť efektívnej integrácie  migrantov a utečencov ako potenciálnych aktérov udržateľného rozvoja (v 11 členských štátoch EÚ).

Bližšie informácie o Cieľoch udržateľného rozvoja nájdete tu

Blízko pri človeku

Otázka migrácie a rozvoja je citlivou témou na Slovensku, ako aj v Európe, ktorá výrazne polarizuje spoločnosť. Chceme náročnosť a komplexnosť témy vysvetliť zrozumiteľne a priblížiť ju širokej verejnosti prostredníctvom mnohých celonárodných aktivít.

Počas trvania projektu zavíta do viacerých slovenských miest expozícia, ktorá priblíži životy tých najmenších, žijúcich v oblastiach zmietaných ozbrojenými konfliktami a chudobou. Budú organizované prednášky a otvorené debaty v knižniciach, kultúrnych priestoroch a na stredných a vysokých školách[1], počas ktorých bude príležitosť na rozhovory s odborníkmi s rôznymi uhlami pohľadu, aj s ľuďmi, ktorí boli sami nútení  opustiť svoje krajiny. A mnoho iného.

Tento projekt získal finančnú pomoc z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu

[1] Informácie pre vyučujúcich – V prípade záujmu o prednášku na vašej škole, nás kontaktujte na adrese: marinova(zavinac)charita.sk