SKCH: Už viac ako rok pomáhame deťom v Rwande | Slovenská katolícka charita


SKCH: Už viac ako rok pomáhame deťom v Rwande

pridal: wp-dev | dátum: 24. mája 2017 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 24. máj 2017 – Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti, ktoré Slovenská katolícka charita (SKCH) za podpory miestnej rehole pallotínov prevádzkuje v pútnickom meste Kibeho, si v týchto dňoch pripomína prvý rok svojej existencie. Vďaka obetavej práci slovenských dobrovoľníkov ponúka zázemie prevažne deťom z ulice, ktoré by sa inak bezcieľne potulovali po okolí a žobrali.

“Projekt centra pre deti v Rwande je jedinečný tým, že ho založili dve naše dobrovoľníčky, ktoré počas svojho pôsobenia na inom projekte SKCH vnímali zložitú situáciu mnohých detí tohto regiónu, a rozhodli sa im podať pomocnú ruku,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.Kultúrne centrum navštevuje aktuálne viac ako 40 detí, z ktorých mnohé pochádzajú z veľmi jednoduchých pomerov, a centrum napriek značnej vzdialenosti od ich dediny navštevujú pravidelne a radi. Hlavnou úlohu centra je poskytnúť deťom predškolskú prípravu a pravidelnú stravu, ku ktorým by inak nemali prístup. Deti sú počas dopoludnia rozdelené do dvoch tried, kde sa v miestnom jazyku kinyarwanda učia základom písania a počítania, rozoznať tvary či farby, ako aj prvé anglické slovíčka. Po výučbe dostávajú všetci výživnú kašu, na ktorú sa vždy veľmi tešia. Centrum pomáha aj deťom z kmeňa pygmenjov, ktorého členovia sú v Rwande považovaní za menejcenných a mnohokrát žijú na okraji spoločnosti. Z tohto kmeňa pochádza aj päťročný chlapec Maniriho, ktorý je tvárou aktuálnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017.

„Záujem o činnosť nášho centra v Kibeho rastie, a preto aktuálne pripravujeme plány a podklady na výstavbu novej a väčšej budovy centra. Projekt je finančne náročný, a preto bude pravdepodobne realizovaný vo viacerých etapách,“ doplnil Radovan Gumulák.

Projekty SKCH v krajinách subsaharskej Afriky sú realizované výlučne z darov zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Na aktuálny ročník zbierky je možné prispieť do konca kalendárneho roka zaslaním daru na účet Slovenskej katolíckej charity – IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%. Viac informácii o zbierke sa dozviete na stránke www.postnakrabicka.sk