Svätý Mikuláš prišiel aj do Afriky | Slovenská katolícka charita


Svätý Mikuláš prišiel aj do Afriky

pridal: wp-dev | dátum: 7. decembra 2016 | kategória: Aktuality

Svätý Mikuláš myslí na všetky deti. Navštívil aj tie naše v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Naše dobrovoľníčky pripravili pre deti balíčky, ktoré im večer svätý Mikuláš, spoločne so svojimi pomocníkmi, odovzdal. Radosť v detských očiach bola naozaj veľká. Príchodu svätého Mikuláša sa veľmi potešili.

Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie začala Slovenská katolícka charita (SKCH) budovať v roku 2011. Išlo o reakciu SKCH na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v osemdesiatych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, má aktuálne kapacitu 45 miest. Deťom je v centre poskytovaná zdravotná starostlivosť, strava, pravidelná školská dochádzka, poobedné doučovanie a taktiež oddychový program.

V roku 2016 začala SKCH s výstavbou odborných dielní (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých staršie deti z centra a jeho okolia budú môcť získať zručnosti, vďaka ktorým sa budú vedieť lepšie postarať o seba a o svoje budúce rodiny. Začala sa tiež výstavba novej murovanej školky, ktorá nahradí dočasnú stavbu z bambusových stebiel, postavenú pred tromi rokmi. Škôlka slúži viac 70 deťom z chudobných rodín. Dôvodom výstavby je absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Namiesto platenia školného rodičia detí prispievajú priamo potravinami na ich stravu.

Fungovanie centra v Ugande je možné podporiť prostredníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 variabilný symbol 221, online prostredníctvom našej stránky, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.

Sv. Mikuláš myslí na všetky deti. Navštívil aj tie naše v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Naše dobrovoľníčky pripravili pre deti balíčky, ktoré im večer Mikuláš, spoločne so svojimi pomocníkmi, odovzdal. Radosť v detských očiach bola naozaj veľká. Príchodu Mikuláša sa veľmi potešili.

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie začala Slovenská katolícka charita (SKCH) stavať v roku 2011. Išlo o reakciu Charity na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v osemdesiatych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, má aktuálne kapacitu 45 miest. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program.

V roku 2016 plánujeme začať s budovaním odborných dielní (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých staršie deti z centra a jeho okolia budú môcť získať zručnosti vďaka ktorým získajú pracovné návyky a v budúcnosti sa budú vedieť postarať o seba a svoje rodiny.

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Ak by ste chceli náš projekt podporiť, môžete tak urobiť bankovým prevodom na účet v Tatra banke
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 v.s. 221, zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%. alebo online prostredníctvom našej stránky http://www.charita.sk/postnakrabicka/o-kampani.php