Tip na víkendové čítanie | Slovenská katolícka charita


Tip na víkendové čítanie

pridal: charita | dátum: 11. apríla 2020 | kategória: Aktuality

V aktuálnom čísle časopisu Charita nájdete informácie o našich projektoch a aktivitách na Slovensku a v zahraničí.

V aprílovom čísle sa dozviete:

  • že covid-19 zatvára dvere, nie srdcia, pretože v charite pomáhame aj v týchto časoch
  • o podpore farských charít a jednotlivcov, ktorí nám dodávajú silu v diele pokračovať
  • o tom, čo znamená charita pre našich zamestnancov
  • o návšteve nášho kolegu v charitných centrách v Afrike
  • o pomoci zraniteľným na Blízkom východe, pretože pitná voda nie je samozrejmosťou vždy a všade
  • o tom, že pravidelná pomoc Adopcie na diaľku dáva deťom vzdelanie i detstvo
  • ako pomáhať ľuďom na ulici bez podania almužny, ktorá im môže uškodiť
  • že kresťanská láska znamená aj ochraňovať planétu a jej zdroje
  • prečo je negatívna verejná mienka voči cudzincom neprimeraná
  • ako pomáhame obetiam obchodovania s ľuďmi