Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: SLUŽBY MARKETINGOVEJ A REKLAMNEJ AGENTÚRY | Slovenská katolícka charita


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: SLUŽBY MARKETINGOVEJ A REKLAMNEJ AGENTÚRY

pridal: charita | dátum: 7. januára 2020 | kategória: Aktuality

Výzva je vyhlásená obstarávateľskou organizáciou: Slovenská katolícka charita, so sídlom: Kapitulská 308/18, 814 15 Bratislava podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lehota na predkladanie ponúk je do 24.01.2020 do 10 hod.

Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu sídla obstarávateľskej organizácie.

Za predloženie ponuky vopred ďakujeme.

Výzvu si môžete stiahnúť tu