Zbierka školských pomôcok sa blíži do finále: Pomôžme spoločne k radostnému začiatku školského roka | Slovenská katolícka charita


Zbierka školských pomôcok sa blíži do finále: Pomôžme spoločne k radostnému začiatku školského roka

pridal: charita | dátum: 30. augusta 2020 | kategória: školské pomôcky

Než žiaci zasadnú do školských lavíc, spoločne s rodičmi riešia dilemu ohľadom nových tašiek a pomôcok, ktoré ich po ďalšie mesiace budú sprevádzať na vyučovaní. Každá hodina pri písanke je o niečo krajšia, ak k nej máte perá hýriace farbami, každá matematika o niečo ľahšia s gumou či pravítkom po ruke. Aj malé radosti vedia uľahčiť začiatok školského roka. Aby sa nezabudlo na žiadne dieťa, usporadúva Slovenská katolícka charita i tento rok už 11. ročník Zbierky školských pomôcok.

Pomôžu farbičky, peračníky, školské tašky, ale aj iné pomôcky.

Tamarka a jej dar: školská taška plná pomôcok.

Vďaka štedrosti darcov sa vyzbiera každým rokom viac a viac pomôcok. Tie potom tešia deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a krízových centier. Samotná Charita ich má v správe niekoľko. Okrem toho pracuje aj s databázou rodičov v núdzi, ktorým začiatok školského roka robí podobné vrásky ako Vianoce. Očakávania detí sú veľké, najmä keď vidia do peračníkov a na lavice svojich spolužiakov.

Malí darcovia veľkí srdcom

Nielen rodičia, ale aj mladí žiaci rozumejú tomu, že niektoré deti žijú v nedostatku a vedia sa s nimi podeliť. Spojená škola sv. Uršule si vymyslela tzv. „Skutok lásky“a postupne nám po jednom žiakovi prinášala tašky so školskými pomôckami, ktoré sa deti rozhodli darovať.

„Našla som doma pár starých vecí, ale aj nových, ktoré už nepotrebujem, sú v dobrom stave a myslím, že ešte môžu poslúžiť deťom, ktoré to potrebujú. Veci som vložila do tašky a hrial ma dobrý pocit, že môžem niekomu pomôcť,“ napísala Tamarka. Pomôcky nám doniesla na centrálu Charity, ktorá je jedným z 57 zberných miest po celom Slovensku.

Každá ceruzka aj tablet sa ráta

Zbierka školských pomôcok dokazuje, že štedrosť a radosť z pomoci nie je ohraničená vekom. Dovoľuje pomáhať každému, aj tým, ktorí nevedia pomôcť finančne. Snáď každý z nás má doma zabudnutú ceruzku, tašku, z ktorej deti vyrástli, a snáď každý si pamätá, koľko radosti mal v detstve z pekného peračníka plného farbičiek. Darovať možno akékoľvek školské pomôcky, ktoré sú stále zachovalé a funkčné, a tento rok aj elektronické pomôcky. Deti to ocenia. Ráta sa každá ceruzka, každý tablet, ktorý deťom pomôže na ceste k vzdelaniu.

V Slovenskej katolíckej charite sa tento rok obraciame na všetkých, ktorí vedia pomôcť. Jednotlivcov – veľkých i malých, ako i na spoločnosti a firmy. Postarajme sa o radostný a vyrovnaný štart do školského roka pre všetky deti.

Do zbierky môžete prispieť aj finančne prostredníctvom účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.charita.sk. Pri odovzdávaní pomôcok poprosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a odovzdávania len pomôcok a elektroniky, ktoré sú v dobrom a funkčnom stave.